Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

Wyniki finansowe Betacom S.A. od 1 kwietnia 2003 r. do 31 marca 2004 r. 21 sierpnia 2004

Najważniejszymi dla firmy wydarzeniami minionego roku były publiczna emisja akcji serii E, F i G oraz debiut Betacom S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Betacom zdobył środki na dalszy rozwój, a zatem zyskał nowe możliwości działania i perspektywy. Oceniając dokonania firmy w ubiegłym roku obrotowym należy podkreślić, że spółka pod względem przychodów ze sprzedaży rozwijała się szybciej niż rynek IT w Polsce (około 5-7%). W rankingu TOP 200 COMPUTERWORLD Betacom awansował w kategorii integratorów z 16 na prestiżowe 10 miejsce. Jest również krajowym liderem na rynku e-learningu - dziedziny rozwijającej się na świecie, a od niedawna i w Polsce.

Najważniejszymi dla firmy wydarzeniami minionego roku były publiczna emisja akcji serii E, F i G oraz debiut Betacom S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Betacom zdobył środki na dalszy rozwój, a zatem zyskał nowe możliwości działania i perspektywy.

Oceniając dokonania firmy w ubiegłym roku obrotowym należy podkreślić, że spółka pod względem przychodów ze sprzedaży rozwijała się szybciej niż rynek IT w Polsce (około 5-7%). W rankingu TOP 200 COMPUTERWORLD Betacom awansował w kategorii integratorów z 16 na prestiżowe 10 miejsce. Jest również krajowym liderem na rynku e-learningu - dziedziny rozwijającej się na świecie, a od niedawna i w Polsce.

Betacom osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 59.794 tys. zł. Rok został zakończony zyskiem z działalności operacyjnej 3.001 tys. zł oraz zyskiem netto w wysokości 1.585 tys. zł.

W stosunku do poprzedniego roku sprzedaż wzrosła o 11%, a zysk operacyjny wzrósł o blisko 25%. Jednocześnie zysk netto spadł o 14%.

Znaczący wzrost zysku operacyjnego w stosunku do przychodów ze sprzedaży spółka osiągnęła dzięki oferowaniu rozwiązań o większej wartości dodanej.

Na wynik finansowy netto wpływ miał m.in. wzrost kosztów finansowych o 460 tys. zł, który wynikał z utworzenia rezerwy na toczące się postępowania administracyjne. Zdarzenie to miało charakter jednorazowy.
Poniższa tabela przedstawia strukturę przychodów ze sprzedaży produktów i usług ze względu na wyodrębnione w spółce grupy:

  1.04.2002 do 31.03.2003 1.04.2003 do 31.03.2004
 (tys. zł) (%) (tys. zł) (%)
 Dział DOSTAW
 36 645 68,19 34 158 57,13
 Dział STORAGE 6 493 12,08 12 080 20,20
 Dział WAN 5 758
 10,72 6 147
 10,28
 Dział E-LEARNING 1 068
 1,99 3 637 6,08
 Dział USŁUG
 3 702 6,89 3 374 5,64
 Inne
 72 0,13 398 0,67
 RAZEM: 53 738 100,00 59 794 100,00

Sprzedaż produktów wysokomarżowych w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego wzrosła o blisko 50%.

W wyniku emisji akcji serii E, F i G Spółka pozyskała 13,45 mln zł. Środki pozyskane z emisji będą przeznaczone na rozwój nowych produktów i akwizycje mniejszych firm zgodnie z celami opisanymi w prospekcie emisyjnym.

W ramach realizacji celów emisji spółka:

  • jest w trakcie badania pozycji rynkowej, wyników finansowych oraz perspektyw rozwoju dwóch wybranych podmiotów zajmujących się produkcją i wdrażaniem oprogramowania. Podmioty te są potencjalnym przedmiotem inwestycji kapitałowych Betacomu,
  • rozwinęła Dział SOFT, zajmujący się produkcja oprogramowania na zamówienie klientów. Na dzień sporządzenia sprawozdania dział ten zatrudnia 10 osób. Betacom poniósł nakłady na sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie. Pracownicy uczestniczą w bogatym programie szkoleń,
  • rozbudowała laboratorium CISCO,
  • przeznaczyła część środków na działania marketingowe i promocję spółki oraz jej oferty, m.in. na budowę nowego serwisu internetowego.

Zdaniem Zarządu realizacja celów emisji zaowocuje wzrostem wyników finansowych, co przyczyni się do wzrostu wartości spółki.
***
Firma Betacom S.A. istnieje na rynku od 1995 roku. Zajmuje się produkcją oprogramowania, doradztwem, projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych oraz integracją systemów komputerowych. Betacom należy do grona 10 największych integratorów na polskim rynku. Firma od wielu lat współpracuje z IBM, HP, Cisco Systems, Microsoft, Oracle.
Betacom oferuje: system e-learningowy Saba, realizacje kompleksowych systemów teleinformatycznych, usługi integracyjne, systemy bezpieczeństwa i archiwizacji danych oraz profesjonalną obsługę serwisową.
Od 19 marca 2004 r. akcje Betacom notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

---

Dodatkowe informacje:
Dariusz Styka
Tel. (22) 53 39 888
Tel. 0 606 374 500

Udostępnij:
Kontakt dla mediów

Dariusz Styka

T: +48 22 5339 888

dstyka@betacom.com.pl

Najnowsze aktualności

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij