Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

Raporty bieżące

18/2017 - Betacom - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 20 lipca 2017 r. 23 czerwca 2017

Na podstawie § 38 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków...

17/2017 - Betacom - Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy 23 czerwca 2017

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 23 czerwca 2017 roku podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Betacom S.A. wypłaty dywidendy za rok obrachunkowy zakończony 31 marca...

16/2017 - Betacom - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 23 czerwca 2017

Zarząd BETACOM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie...

15/2017 - Betacom - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 20 czerwca 2017

Zarząd BETACOM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2017 roku do Spółki zostało przesłane faksem zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005...

14/2017 - Betacom - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 19 maja 2017

Zarząd BETACOM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 maja 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie...

13/2017 - Betacom - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 8 maja 2017

Zarząd BETACOM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 8 maja 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie...

12/2017 - Betacom - Zmiany w składzie Zarządu spółki Betacom S.A. 28 kwietnia 2017

Działając na podstawie postanowień § 5 ust. 1 pkt 22) oraz § 28 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")...

11/2017 - Betacom - Betacom SA – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 kwietnia 2017r. 21 kwietnia 2017

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków...

10/2017 - Betacom - Betacom SA – Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 roku 21 kwietnia 2017

Zarząd BETACOM S.A. podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 kwietnia  2017r.: ...

9/2017 - Betacom - Obroty w ramach umowy ramowej 20 kwietnia 2017

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje, iż w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 20 kwietnia 2017 roku łączna wartość obrotów...

8/2017 - Betacom - Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ zwołanego na 20 kwietnia 2017 roku 20 kwietnia 2017

Zarząd Spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2017 r. otrzymał od akcjonariusza Jarosława Gutkiewicz, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału...

7/2017 - Betacom - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji. 31 marca 2017

Zarząd BETACOM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 marca 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie...

6/2017 - Betacom - Korekta raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 21.03.2017 r. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Betacom S.A. na dzień 20 kwietnia 2017 r. 22 marca 2017

Zarząd spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki redakcyjnej nadano błędny numer raportowi bieżącemu nr 4/2017 z dnia 21.03.2017 r....

4/2017 - Betacom - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Betacom S.A. na dzień 20 kwietnia 2017 r. 21 marca 2017

Działając zgodnie z art. 398, art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."), Zarząd BETACOM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul....

4/2017 - Betacom - Korekta zawiadomienia o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 9 marca 2017

Zarząd Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje korektę do raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku. W związku otrzymanym w dniu 21 lutego 2017 roku...

3/2017 - Betacom - Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 22 lutego 2017

Zarząd Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21 lutego 2017 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr...

02/2017 - Betacom - Korekta zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% 31 stycznia 2017

Zarząd BETACOM S.A. poniżej podaje korektę raportu bieżącego 15/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku. Treść raportu opublikowana:Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 29 grudnia 2016 roku otrzymał...

1/2017 - BETACOM - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017r. 9 stycznia 2017

Zarząd Betacom SA działając na podstawie § 103 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych...

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij