Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

Raporty bieżące

25/2008 - Betacom SA podpisanie znaczącej umowy 22 grudnia 2008

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 22 grudnia 2008r. podpisanej umowy między Ministerstwem Edukacji Narodowej i Politechniką Gdańską z siedzibą przy...

24/2008 - - - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego BI Insight S.A. z siedzibą w Warszawie 12 grudnia 2008

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd...

23/2008 - - - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów przez TOTMES S.A. z siedzibą w Warszawie 1 grudnia 2008

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 1 grudnia 2008 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów...

22/2008 - - - Betacom SA Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą 7 listopada 2008

Betacom S.A. informuje, że w dniu 7 listopada 2008r. otrzymał od Członka Zarządu Betacom S.A. Pana Mirosława Załęskiego zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie...

21/2008 - - - Betacom SA - wybór biegłego rewidenta 16 października 2008

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 16.10.2008 r. dokonała wyboru Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy placu Wiosny Ludów 2 jako podmiotu...

20/2008 - - - BETACOM S.A. Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą 15 października 2008

Betacom S.A. informuje, że w dniu 15 października 2008r. otrzymał od Członka Zarządu Betacom S.A. Pana Mirosława Załęskiego zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie...

19/2008 - - - Korekta raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2008r. do 31 marca 2009r. 15 października 2008

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że dokonał następujących uzupełnień do raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2008r. do 31 marca 2009r., który Spółka opublikowała 30 lipca...

17k/2008 - - - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie – korekta raportu nr 17/2008 15 października 2008

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd...

18/2008 - - - Decyzja o wypłacie dywidendy 26 września 2008

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd...

17/2008 - - - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 26 września 2008

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd...

15/2008 - BETACOM S.A. Planowana wypłata dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 marca 2008 roku 16 września 2008

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd...

14/2008 - BETACOM S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2008 roku 16 września 2008

Zarząd BETACOM S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości Sprawozdanie Rady Nadzorczej BETACOM S.A.  w Warszawie z działalności za okres od 01 kwietnia 2007 roku do 31 marca 2008 roku.

13/2008 - BETACOM S.A. Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 września 2008 roku 16 września 2008

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd...

12/2008 - BETACOM S.A. Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą. 4 września 2008

Betacom S.A. informuje, że w dniu 4 września 2008r. otrzymał od Członka Zarządu Betacom S.A. Pana Mirosława Załęskiego zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie...

11/2008 - Korekta raportu rocznego Betacom SA - sprostowanie opinii biegłego rewidenta 25 sierpnia 2008

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 22 sierpnia 2008r. sprostowania opinii niezależnego biegłego rewidenta wydanej dnia 25 lipca 2008 roku, stanowiącej...

10/2008 - Zmiana warunków znaczącej umowy 13 sierpnia 2008

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 13 sierpnia 2008r. podpisanego aneksu Nr 1do umowy forfaitingowej z dnia 03 czerwca 2008 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki...

9/2008 - Betacom S.A. zwołanie ZWZ 7 sierpnia 2008

Zarząd spółki pod firmą BETACOM S.A. (Betacom) z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402§ 1 i 2 i w zw. z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2...

8/2008 - BETACOM S.A. zmiana terminu publikacji raportu okresowego 25 czerwca 2008

Na podstawie §100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz...

7/2008 - Betacom S.A. podpisanie znaczącej umowy 23 czerwca 2008

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 20 czerwca 2008r. podpisanej umowy forfaitingowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul....

6/2008 - Betacom S.A. - zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą 21 maja 2008

Betacom S.A. informuje, że w dniu 21 maja 2008r. otrzymał od Członka Zarządu Betacom S.A. Pana Artura Jurskiego zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami...

5/2008 - Betacom S.A. - nabycie akcji przez osobę zobowiązaną 19 maja 2008

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 19 maja 2008 roku otrzymał od osoby z Zarządu, zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.Zgodnie...

4/2008 - Betacom S.A. - podpisanie znaczącej umowy 16 kwietnia 2008

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu w dniu 15 kwietnia 2008r. umowy między Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 25, a  konsorcjum...

3/2008 - Betacom S.A. - podpisanie znaczącej umowy 16 kwietnia 2008

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu w dniu 15 kwietnia 2008r. umowy między Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 25, a  konsorcjum...

2/2008 - Betacom SA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 r. 10 stycznia 2008

Zarząd Betacom SA działając na podstawie § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów...

1/2008 - Betacom SA - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku 10 stycznia 2008

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w 2007 roku opublikował następujące informacje na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów...

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij