Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

Raporty bieżące

22/2011 - Betacom - Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem 12 października 2011

Zarząd Betacom S.A. zgodnie § 38 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) informuje, że w dniu 12 października 2011...

21/2011 - BETACOM - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 11 października 2011

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [Ustawa o obrocie] Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 11 października 2011 roku otrzymał od Pana Andrzeja Woźniakowskiego,...

20/2011 - BETACOM - Zawiadomienie o zbyciu akcji BETACOM S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A. 11 października 2011

Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej [Ustawa o ofercie], Zarząd Betacom S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 11 października 2011 roku zawiadomienia od Grupy Kapitałowej TOTMES S.A. o...

19/2011 - Betacom - Zawiadomienie o zbyciu akcji BETACOM S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A. 10 października 2011

Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej [Ustawa o ofercie] oraz art. 160 ust. 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [Ustawa o obrocie], Zarząd Betacom S.A. informuje o otrzymaniu w...

18/2011 - Betacom - Nabycie akcji przez osobę zarządzającą oraz przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów 10 października 2011

Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej [Ustawa o ofercie] oraz art. 160 ust. 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [Ustawa o obrocie], Zarząd Betacom S.A. informuje o otrzymaniu w...

17/2011 - BETACOM - Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą 6 października 2011

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [Ustawa o obrocie] Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 6 października 2011 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Artura...

16/2011 - BETACOM - Zmiana stanu posiadania akcji przez osobę zarządzającą oraz przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów 6 października 2011

Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej [Ustawa o ofercie] oraz art. 160 ust. 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [Ustawa o obrocie], Zarząd Betacom S.A. informuje o otrzymaniu w...

15/2011 - BETACOM - Betacom SA – Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Betacom SA 29 września 2011

Zarząd Betacom SA, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów...

14/2011 - BETACOM - Betacom SA – Złożenie rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Betacom SA 29 września 2011

Zarząd Betacom SA, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów...

13/2011 - BETACOM - Betacom SA – Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 września 2011 roku 29 września 2011

Zarząd BETACOM S.A. podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 września 2011r.:  TOTMES TMT...

12/2011 - BETACOM - Betacom SA – Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 września 2011r. 29 września 2011

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków...

11/2011 - BETACOM - Betacom SA - wybór biegłego rewidenta 20 września 2011

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 20 września 2011r. dokonała wyboru MDDP AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęca 4 jako podmiotu uprawnionego do...

10/2011 - BETACOM - Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 28 września 2011 roku 8 września 2011

Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 7 września 2011 roku otrzymał żądanie od Akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki spełniające kryteria określone w art. 401...

9/2011 - BETACOM - BETACOM S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom S.A. na dzień 28 września 2011roku wraz z projektami uchwał. 30 sierpnia 2011

Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych...

8/2011 - BETACOM - BETACOM S.A. Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą. 19 sierpnia 2011

Betacom S.A. informuje, że w dniu 19 sierpnia 2011r. otrzymał od Członka Zarządu Betacom S.A. zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z...

7/2011 - BETACOM - BETACOM S.A. Zmiany w składzie Zarządu Betacom S.A. 17 sierpnia 2011

Zarząd Betacom SA, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów...

6/2011 - BETACOM - BETACOM S.A. Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą 7 lipca 2011

Betacom S.A. informuje, że w dniu 6 lipca 2011r. otrzymał od Członka Zarządu Betacom S.A. zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r....

1/2011 K - BETACOM - Korekta raportu bieżącego nr 1/2011 będącego korektą raportu 14/2010 dotyczącego rozwiązania umowy połączeniowej spółek EO NETWORKS S.A. oraz BETACOM S.A. 8 lutego 2011

Zarząd BETACOM SA informuje, iż uzupełnia treść raportu bieżącego nr 1/2011 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 5 stycznia 2011 r. Było:Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 5 stycznia...

5/2011 - BETACOM - Betacom S.A. Podpisanie znaczącej umowy 2 lutego 2011

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 1 lutego 2011r. umowy przez Konsorcjum Engave Sp. z o.o.(lider Konsorcjum) i Betacom S.A. (partner Konsorcjum) z...

4/2011 - Betacom - Zmiany w składzie Zarządu Betacom S.A. 27 stycznia 2011

Zarząd Betacom SA, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów...

3/2011 - Betacom - Betacom S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r. 10 stycznia 2011

Zarząd Betacom SA działając na podstawie § 103 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych...

2/2011 - Betacom - Betacom S.A. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku. 10 stycznia 2011

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w 2010 roku opublikował następujące informacje na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów...

1/2011 - Betacom - Betacom S.A. Korekta pomyłki pisarskiej - numeru raportu bieżącego z dnia 05 stycznia 2011r. 10 stycznia 2011

Zarząd BETACOM S.A. przesyła korektę raportu bieżącego z dnia 05 stycznia 2011 roku, któremu na skutek oczywistej pomyłki pisarskiej nadano błędny numer 14/2010.Poniżej pełna treść raportu z...

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij