Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

Raporty bieżące

18/2012 - Betacom - Betacom S.A. Podpisanie znaczącej umowy 19 grudnia 2012

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 19 grudnia 2012r. podpisanej umowy z Bankiem Ochrony Środowiska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, al. Jana...

17/2012 - Betacom - Betacom SA - Podpisanie znaczącej umowy 3 grudnia 2012

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 30 listopada 2012r. umowy z Miastem Stołecznym Warszawą z siedzibą w Warszawie przy ul. Pl. Bankowy 3/5.Przedmiotem...

16/2012 - BETACOM - Betacom SA - Decyzja o wypłacie dywidendy 28 września 2012

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd...

15/2012 - BETACOM - Betacom SA – Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Betacom SA 28 września 2012

Zarząd Betacom SA, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów...

14/2012 - BETACOM - Betacom SA – Złożenie rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Betacom SA 28 września 2012

Zarząd Betacom SA, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów...

13/2012 - BETACOM - Betacom SA – Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 września 2012 roku 28 września 2012

Zarząd BETACOM S.A. podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 września 2012r.: ...

12/2012 - BETACOM - Betacom SA – Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 września 2012r. 28 września 2012

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków...

11/2012 - Betacom - Betacom SA - wybór biegłego rewidenta 21 września 2012

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 21 września 2012r. dokonała wyboru Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E...

10/2012 - Betacom - Zawarcie znaczącej umowy 30 sierpnia 2012

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29...

9/2012 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. 22 sierpnia 2012

Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 27 września 2012 r., o godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A,...

8/2012 - BETACOM - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Betacom S.A. 27 lipca 2012

Zarząd Betacom S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 26 lipca 2012 roku zawiadomienia od Pana Jarosława Gutkiewicza o zmianie stanu posiadania akcji Betacom S.A. Zmiana liczby akcji nastąpiła w stosunku do...

7/2012 - BETACOM - Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy 19 czerwca 2012

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2012 roku podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Betacom S.A. wypłatę dywidendy za rok obrachunkowy zakończony 31 marca...

6/2012 - Korekta terminu przekazania raportu rocznego 12 marca 2012

Zarząd Betacom SA koryguje termin przekazania raportu rocznego za rok obrotowy kończący się 31 marca 2012 roku, z dnia 20 czerwca 2012 roku na dzień 19 czerwca 2012 roku.Zgodnie z Rozporządzeniem MF z...

5/2012 - BETACOM SA - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Betacom S.A. 2 marca 2012

Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej, Zarząd Betacom S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 2 marca 2012 roku zawiadomienia od: Piotra Chmielewskiego, ROWING CAPITAL Ltd. (Cypr), PCH CAPITAL...

4/2012 - Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 20 stycznia 2012

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [Ustawa o obrocie] Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 20 stycznia 2012 roku otrzymał od Pana Andrzeja Woźniakowskiego,...

3/2012 - Zawiadomienie o zbyciu akcji BETACOM S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A. 19 stycznia 2012

Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej [Ustawa o ofercie], Zarząd Betacom S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 19 stycznia 2012 roku zawiadomienia od Grupy Kapitałowej TOTMES S.A. o zmianie...

2/2012 - Betacom S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r. 18 stycznia 2012

Zarząd Betacom SA działając na podstawie § 103 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych...

1/2012 - Betacom S.A. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku 18 stycznia 2012

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w 2011 roku opublikował następujące informacje na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów...

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij