Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

Raporty bieżące

17/2015 - BETACOM - Zawarcie znaczącej umowy 21 grudnia 2015

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2015...

16/2015 - BETACOM - Zbycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą 18 grudnia 2015

Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 18 grudnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie, zgodnie z art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Zarządu Spółki,...

15/2015 - BETACOM - Betacom SA - Wybór biegłego rewidenta 8 października 2015

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 8 października 2015r. dokonała wyboru BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12 jako podmiotu uprawnionego do badania...

14/2015 - BETACOM - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Betacom SA 8 października 2015

Zarząd Betacom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 8 października 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 1/2015 z dnia 08.10.2015r., na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki, powołała...

13/2015 - BETACOM - Zawarcie znaczącej umowy 30 września 2015

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 29 września 2015...

12/2015 - BETACOM - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Betacom SA 23 września 2015

Zarząd Betacom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki złożyli: w dniu 22 września 2015 roku Pan Marek Wierzbowsk oraz w dniu 23 września 2015 roku...

9/2015 - BETACOM - Betacom SA – Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 września 2015 roku 22 września 2015

Zarząd BETACOM S.A. podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 22 września 2015r.:  Surplus...

11/2015 - BETACOM - Betacom SA - Decyzja o wypłacie dywidendy 22 września 2015

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków...

10/2015 - BETACOM - Betacom SA – Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 września 2015r. 22 września 2015

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków...

8/2015 - BETACOM - Powołanie Członków Zarządu Betacom S.A. na nową kadencję 21 września 2015

Zarząd Betacom SA, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów...

7/2015 - BETACOM - Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą 2 września 2015

Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 2 września 2015 roku otrzymał zawiadomienie, zgodnie z art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Zarządu...

6/2015 - BETACOM - Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. zwołanego na 22 września 2015 roku 1 września 2015

Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2015 roku otrzymał wniosek od akcjonariusza Spółki, złożony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o dodanie w...

5/2015 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. 26 sierpnia 2015

Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 22 września 2015 r., o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A,...

4/2015 - BETACOM - Zbycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą 10 lipca 2015

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 10 lipca 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, o zbyciu w dniu 10...

3/2015 - BETACOM - Zawarcie znaczącej umowy 25 czerwca 2015

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu  25 czerwca 2015...

2/2015 - BETACOM - Betacom SA - Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy 22 czerwca 2015

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 22 czerwca 2015 roku podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Betacom S.A. wypłaty dywidendy za rok obrachunkowy zakończony 31 marca...

1/2015 - BETACOM - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015r. 7 stycznia 2015

Zarząd Betacom SA działając na podstawie § 103 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych...

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij