Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

Raporty bieżące

49/2017 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 29 grudnia 2017

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

48/2017 - Betacom - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 29 grudnia 2017

Zarząd BETACOM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o...

47/2017 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 28 grudnia 2017

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 roku otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

46/2017 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 28 grudnia 2017

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

45/2017 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 22 grudnia 2017

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 22 grudnia 2017 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

44/2017 - Betacom - Zawarcie Umowy istotnej 22 grudnia 2017

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 21 grudnia 2017 r. w Warszawie została zawarta Umowa nr PN/27/17/GKYR („Umowa”)...

43/2017 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 22 grudnia 2017

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 22 grudnia 2017 roku otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

42/2017 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 14 grudnia 2017

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 14 grudnia 2017 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

41/2017 - Betacom - Obroty w ramach umowy ramowej 30 listopada 2017

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 29 listopada 2017r. otrzymał zamówienie na kwotę 4 110 280,30 na zakup macierzy . W...

40.2017 - Betacom - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 24 października 2017

Zarząd BETACOM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 października 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o...

39/2017 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 20 października 2017

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 20 października 2017 roku otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr...

38/2017 - Betacom - Zawiadomienie o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 16 października 2017

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 16 października 2017 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr...

37/2017 - Betacom - Umowa sprzedaży akcji spółki BI INSIGHT SA 16 października 2017

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 16 października 2017 roku Emitent dokonał sprzedaży posiadanych 35% akcji spółki BI...

36/2017 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 10 października 2017

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 10 października 2017 roku otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr...

35/2017 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 6 października 2017

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 6 października 2017 roku otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr...

34/2017 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 5 października 2017

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 5 października 2017 roku otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr...

33/2017 - Betacom - Betacom SA - Wybór biegłego rewidenta na lata obrotowe 2017/2018 oraz 2018/2019 7 września 2017

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 5 września 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 2/2017 dokonała wyboru BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12 jako podmiotu...

32/2017 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki nadzorcze 1 września 2017

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 31 sierpnia 2017 roku otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

31/2017 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 11 sierpnia 2017

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 roku otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

30/2017 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 9 sierpnia 2017

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 8 sierpnia 2017 roku otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

29/2017 - Betacom - Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki nadzorcze 4 sierpnia 2017

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 3 sierpnia 2017 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

28/2017 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 3 sierpnia 2017

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 2 sierpnia 2017 roku otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

27/2017 - Betacom - Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej oraz Członka Zarządu Betacom SA 28 lipca 2017

Zarząd spółki Betacom S.A. ("Spółka") niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 27 lipca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku ze złożoną rezygnacją przez Panią...

26/2017 - Betacom - Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 lipca 2017r. 21 lipca 2017

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków...

25/2017 - Betacom - Wypłata dywidendy Betacom S.A. 21 lipca 2017

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez...

24/2017 - Betacom - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Betacom S.A. 21 lipca 2017

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") na podstawie §5 ust. 1 pkt 22 oraz §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych...

23/2017 - Betacom - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 lipca 2017 roku 21 lipca 2017

Zarząd BETACOM S.A. podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 lipca  2017r.:  ...

22/2017 - Betacom - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 17 lipca 2017

Zarząd BETACOM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 17 lipca 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie...

21/2017 - Betacom - Wnioski akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 lipca 2017 roku 30 czerwca 2017

Zarząd Spółki BETACOM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu od Pana Mirosława Załęskiego -Akcjonariusza Spółki, posiadającego ponad 1/20 kapitału Spółki („Akcjonariusz...

20/2017 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 28 czerwca 2017

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 roku otrzymał na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16...

19/2017 - Betacom - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 27 czerwca 2017

Zarząd BETACOM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie...

18/2017 - Betacom - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 20 lipca 2017 r. 23 czerwca 2017

Na podstawie § 38 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków...

17/2017 - Betacom - Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy 23 czerwca 2017

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 23 czerwca 2017 roku podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Betacom S.A. wypłaty dywidendy za rok obrachunkowy zakończony 31 marca...

16/2017 - Betacom - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 23 czerwca 2017

Zarząd BETACOM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie...

15/2017 - Betacom - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 20 czerwca 2017

Zarząd BETACOM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2017 roku do Spółki zostało przesłane faksem zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005...

14/2017 - Betacom - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 19 maja 2017

Zarząd BETACOM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 maja 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie...

13/2017 - Betacom - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 8 maja 2017

Zarząd BETACOM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 8 maja 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie...

12/2017 - Betacom - Zmiany w składzie Zarządu spółki Betacom S.A. 28 kwietnia 2017

Działając na podstawie postanowień § 5 ust. 1 pkt 22) oraz § 28 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")...

11/2017 - Betacom - Betacom SA – Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 kwietnia 2017r. 21 kwietnia 2017

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków...

10/2017 - Betacom - Betacom SA – Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 roku 21 kwietnia 2017

Zarząd BETACOM S.A. podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 kwietnia  2017r.: ...

9/2017 - Betacom - Obroty w ramach umowy ramowej 20 kwietnia 2017

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje, iż w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 20 kwietnia 2017 roku łączna wartość obrotów...

8/2017 - Betacom - Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ zwołanego na 20 kwietnia 2017 roku 20 kwietnia 2017

Zarząd Spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2017 r. otrzymał od akcjonariusza Jarosława Gutkiewicz, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału...

7/2017 - Betacom - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji. 31 marca 2017

Zarząd BETACOM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 marca 2017 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie...

6/2017 - Betacom - Korekta raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 21.03.2017 r. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Betacom S.A. na dzień 20 kwietnia 2017 r. 22 marca 2017

Zarząd spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki redakcyjnej nadano błędny numer raportowi bieżącemu nr 4/2017 z dnia 21.03.2017 r....

4/2017 - Betacom - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Betacom S.A. na dzień 20 kwietnia 2017 r. 21 marca 2017

Działając zgodnie z art. 398, art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."), Zarząd BETACOM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul....

4/2017 - Betacom - Korekta zawiadomienia o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 9 marca 2017

Zarząd Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje korektę do raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku. W związku otrzymanym w dniu 21 lutego 2017 roku...

3/2017 - Betacom - Zawiadomienie o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 22 lutego 2017

Zarząd Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21 lutego 2017 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr...

02/2017 - Betacom - Korekta zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% 31 stycznia 2017

Zarząd BETACOM S.A. poniżej podaje korektę raportu bieżącego 15/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku. Treść raportu opublikowana:Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 29 grudnia 2016 roku otrzymał...

1/2017 - BETACOM - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017r. 9 stycznia 2017

Zarząd Betacom SA działając na podstawie § 103 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych...

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij