Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

Raporty bieżące

41/2018 - Betacom - Korekta raportu okresowego za I kwartał roku obrotowego 2018 Spółki 21 grudnia 2018

Zarząd spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 roku dokonał korekty raportu okresowego za I kwartał roku obrotowego 2018, tj. za okres od...

40/2018 - Betacom - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 15 listopada 2018

Zarząd BETACOM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 15 listopada 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o...

39/2018 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 20 września 2018

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 19 września 2018 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014...

38/2018 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 10 września 2018

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 7 września 2018 roku otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

37/2018 - Betacom - Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 sierpnia 2018r. 30 sierpnia 2018

Zgodnie z §19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków...

36/2018 - Betacom - Wypłata dywidendy Betacom SA 30 sierpnia 2018

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") na podstawie § 19 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez...

35/2018 - Betacom - Betacom SA – Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 sierpnia 2018 roku 30 sierpnia 2018

Zarząd BETACOM S.A. podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 sierpnia 2018r.: Marek Szewczyk...

34/2018 - Betacom - Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 29 sierpnia 2018 r. 1 sierpnia 2018

Na podstawie § 19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków...

33/2018 - Betacom - Zawarcie znaczącej umowy 31 lipca 2018

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Kredytobiorca”) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 lipca 2018r. został zawarty z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A....

32/2018 - Betacom - Betacom SA - Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy 13 lipca 2018

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 13 lipca 2018 roku podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Betacom S.A. wypłaty dywidendy za rok obrachunkowy zakończony 31 marca 2018...

31/2018 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 4 lipca 2018

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 3 lipca 2018 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

30/2018 - Betacom - Korekta raportu okresowego za 2017 rok 4 lipca 2018

Zarząd spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 4 lipca 2018 roku dokonał korekty raportu okresowego za 2017 rok. Przedmiotem wprowadzonej korekty jest...

29/2018 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 28 czerwca 2018

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 27 czerwca 2018 roku otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

28/2018 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 22 czerwca 2018

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 22 czerwca 2018 roku otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

27/2018 - Betacom - Zawarcie znaczącej umowy 19 czerwca 2018

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Kredytobiorca”) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 czerwca 2018 r. podpisał z Bankiem BZ WBK S.A. umowę o...

26/2018 - Betacom - Zawarcie Umowy inwestycyjnej 6 czerwca 2018

Zarząd spółki Betacom S.A. („BETACOM”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 5 czerwca 2018 r. w Warszawie została zawarta Umowa Inwestycyjna („Umowa”) pomiędzy...

25/2018 - Betacom - Zmiany w składzie Zarządu spółki Betacom S.A. 29 maja 2018

Działając na podstawie postanowień § 5 ust. 1 pkt 22) oraz § 28 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")...

24/2018 - Betacom - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 17 maja 2018

Zarząd BETACOM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 17 maja 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie...

23/2018 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 14 maja 2018

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 12 maja 2018 roku otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

22/2018 - Betacom - Zawarcie znaczącej umowy 10 maja 2018

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Kredytobiorca”) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9 maja 2018r. podpisał z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności...

21/2018 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 9 maja 2018

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 9 maja 2018 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia...

20/2018 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 18 kwietnia 2018

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 18 kwietnia 2018 roku otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

19/2018 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 13 kwietnia 2018

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 13 kwietnia 2018 roku otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

18/2018 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 13 kwietnia 2018

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 13 kwietnia 2018 roku otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

17/2018 - Betacom - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 10 kwietnia 2018

Zarząd BETACOM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 9 kwietnia 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o...

16/2018 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 9 kwietnia 2018

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 8 kwietnia 2018 roku otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

15/2018 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 5 kwietnia 2018

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 5 kwietnia 2018 roku otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

14/2018 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 30 marca 2018

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 30 marca 2018 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

13/2018 - Betacom - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 30 marca 2018

Zarząd BETACOM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 marca 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie...

12/2018 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 29 marca 2018

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 29 marca 2018 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

11/2018 - Betacom - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Betacom SA 28 marca 2018

Zarząd Betacom S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 27 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 2/2018 z dnia 27.03.2018r., na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki, powołała...

10/2018 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 23 marca 2018

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 22 marca 2018 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

9/2018 - Betacom - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Betacom SA 6 marca 2018

Działając na podstawie postanowień §5 ust. 1 pkt 21 oraz §27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.)...

8/2018 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 6 marca 2018

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 3 marca 2018 roku otrzymał zawiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

7/2018 - Betacom - Objęcie udziałów w spółce zależnej 1 marca 2018

Zarząd spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 28 lutego 2018 roku została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Edventure...

6/2018 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 16 stycznia 2018

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 16 stycznia 2018 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

5/2018 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 15 stycznia 2018

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 15 stycznia 2018 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

4/2018 - Betacom - Zawarcie Umowy inwestycyjnej 15 stycznia 2018

Zarząd spółki Betacom S.A. („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 12 stycznia 2018 r. w Warszawie została zawarta Umowa Inwestycyjna („Umowa”) pomiędzy...

3/2018 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 12 stycznia 2018

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 12 stycznia 2018 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

2/2018 - Betacom - Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze 8 stycznia 2018

Zarząd Betacom S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 8 stycznia 2018 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z...

1/2018 - Betacom - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018r. 5 stycznia 2018

Zarząd Betacom SA działając na podstawie § 103 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych...

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij