Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

18/2012 - Betacom - Betacom S.A. Podpisanie znaczącej umowy 19 grudnia 2012

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 19 grudnia 2012r. podpisanej umowy z Bankiem Ochrony Środowiska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 12.
Przedmiotem umowy jest oferowanie przez Betacom jako Partnera Handlowego IBM i Reselera IBM na rzecz Banku pakietu usług serwisu sprzętu i oprogramowania IBM

Łączna wartość umowy wynosi 10 362 000,00 zł netto ( słownie: dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych)


Termin obowiązywania umowy: od 01.01.2013 r. do 31.12.2015r.


Odpowiedzialność Betacom z tytułu realizacji  Umowy ograniczona jest odrębnie dla każdego zakresu przedmiotu Umowy w następujący sposób: 
Bank ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 3% miesięcznej opłaty serwisowej dla danej Maszyny za każdą godzinę zwłoki w przypadku przekroczenia określonego czasu naprawy, jednakże jednorazowo nie więcej niż 50% miesięcznej opłaty serwisowej za daną maszynę; łączna całkowita odpowiedzialność z tytułu kar umownych ze wszystkich przypadków objętych niniejszym podpunktem, przypadających w okresie 12 miesięcy i ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z  Umowy nie może przekroczyć 10% wartości netto rocznej opłaty serwisowej

Bank ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia. Łączna całkowita odpowiedzialności z tytułu kar umownych ze wszystkich przypadków z objętych niniejszym podpunktem przypadających w okresie obowiązywania Umowy i ewentualnej odpowiedzialności wynikającej z Umowy nie może przekroczyć 2% wartości całkowitego wynagrodzenia netto

Bank ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia. Łączna całkowita odpowiedzialności z tytułu kar umownych ze wszystkich przypadków objętych niniejszym podpunktem przypadających w okresie obowiązywania Umowy i ewentualnej odpowiedzialności wynikającej z  Umowy nie może przekroczyć 2%  wartości całkowitego wynagrodzenia.

Bank ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 2% miesięcznej netto opłaty serwisowej dla danej maszyny za każdą godzinę zwłoki w przypadku przekroczenia określonego czasu naprawy, jednakże jednorazowo nie więcej niż 40% miesięcznej opłaty serwisowej za daną maszynę; łączna całkowita odpowiedzialność z tytułu kar umownych ze wszystkich przypadków objętych niniejszym podpunktem, przypadających w okresie 12 miesięcy  nie może przekroczyć 8% wartości netto rocznej opłaty serwisowej.


Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij