Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

20/2014 - BETACOM - Betacom SA - Decyzja o wypłacie dywidendy 22 lipca 2014

Zgodnie z §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd BETACOM informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 21 lipca 2014 roku uchwałę Nr 16 w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 do 31.03.2014.

Zgodnie z powyższą uchwałą na dywidendę przeznaczona zostanie kwota 2 020 000,00 zł. (słownie: dwa miliony dwadzieścia tysięcy złotych), wobec czego na 1 akcję przypada kwota 1,00 zł. (słownie: jeden złoty).

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 01 sierpnia 2014 roku (dzień dywidendy, prawo do dywidendy). Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 22 sierpnia 2014 roku.

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij