Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

22/2018 - Betacom - Zawarcie znaczącej umowy 10 maja 2018

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Kredytobiorca”) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9 maja 2018r. podpisał z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP SA”) umowę na udzielenie kredytu w formie wielocelowej wielowalutowej linii kredytowej („Umowa”) na kwotę 15 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.
Kredyt został przyznany na okres do 8 maja 2020 r.
W ramach linii kredytowej PKO BP SA udziela Kredytobiorcy sublimitów na:

  • kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 3 000 000,00 PLN 
  • kredyt obrotowy nieodnawialny do kwoty 5 000 000,00 PLN 
  • gwarancje bankowe do kwoty 7 000 000,00 PLN. Okres ważności wnioskowanych gwarancji może przekraczać termin obowiązywania Umowy. 

Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M + marża banku.

Emitent podaje niniejsze informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w ocenie Emitenta mają istotne znaczenie dla jego działalności.

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij