Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

27/2018 - Betacom - Zawarcie znaczącej umowy 19 czerwca 2018

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Kredytobiorca”) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 czerwca 2018 r. podpisał z Bankiem BZ WBK S.A. umowę o MultiLinię („Umowa”) na kwotę 9,9 mln zł.
Umowa została zawarta na okres do 17 czerwca 2019 r.

W ramach Umowy BZ WBK S.A. udziela Kredytobiorcy :

  • kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2 mln zł,
  • kredytu obrotowego celowego na finansowanie kontraktów do kwoty 7,9 mln zł
  • gwarancji bankowych, bądź wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu do kwoty 6 mln zł. Okres ważności wnioskowanych gwarancji może przekraczać termin obowiązywania Umowy.

Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M + marża banku.

Emitent podaje niniejsze informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w ocenie Emitenta mają istotne znaczenie dla jego działalności.

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij