Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godzinie 14.00. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje Ogłoszenie o zwołaniu NZWZ wraz z projektami uchwał. Zał. do RB 6/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Betacom Spółka Akcyjna w dniu 20 kwietnia 2017r.Zał. do RB 6/2017 - Projekty uchwał NWZA Betacom Spółka Akcyjna w dniu 20 kwietnia 2017r.


Zarząd Spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2017 r. otrzymał od akcjonariusza Jarosława Gutkiewicz, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działającego na podstawie art. 4065 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także celem dostosowania statutu Spółki do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do punktu 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 20 kwietnia 2017 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym z dnia 21 marca 2017 r. Projekt uchwały dotyczący punktu 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zał. do RB 8/2017 - Projekt uchwały dotyczący punktu 7 porządku obrad NWZA Betacom Spółka Akcyjna w dniu 20 kwietnia 2017r.

 

 

Podjęte uchwały

 

Zarząd BETACOM S.A. przekazuje w załączniku uchwały podjęte w dniu 20 kwietnia 2017  roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Zał. do RB 11/2017 - Uchwały podjete na NZWZ 20 kwietnia 2017

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Betacom S.A. i liczbie głosów z tych ackji

stan na dzień 21 lipca 2017r.

Kapitał zakładowy Betacom S.A. wynosi 2.020.000,00 zł i składa się z :

  • 555.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 145.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 280.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 420.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oraz
  • 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Ogólna liczba głosów wynosi 2.020.000.

Kontakt

Betacom S.A. - Walne Zgromadzenieul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa
T: +48 22 5339 888 / F: +48 22 5339 899
E-mail: wz@betacom.com.pl

 

 

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij