Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

Walne Zgromadzenie Betacom S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A w dniu 29 sierpnia 2018 r. o godzinie 14.00. W załączeniu do raportu 34/2018, Zarząd przekazuje Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał. Zał. do RB 34/2018 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Betacom Spółka Akcyjna w dniu 29 sierpnia 2018r.Zał. do RB 34/2018 - Projekty uchwał ZWZA Betacom Spółka Akcyjna w dniu 29 sierpnia 2018r.

 

Poniżej porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 sierpnia 2018 roku, na godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A, Warszawa:

Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej;
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy oraz z oceny działalności Zarządu w ubiegłym roku obrotowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ostatni rok obrotowy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania członków Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Wykaz podjętych uchwał WZA Zarząd BETACOM S.A. przekazuje w załączniku uchwały podjęte w dniu 29 sierpnia 2018 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki. Zał. do RB 34/2018 - Wykaz podjętych uchwał ZWZA Betacom Spółka Akcyjna w dniu 29 sierpnia 2018r.
  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Betacom S.A. i liczbie głosów z tych akcji

Informacja o ogólnej liczbie akcji Betacom S.A. i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Betacom S.A. zwołanego na dzień 29 sierpnia 2018 r. [podstawa art. 402 3 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych]:
Stan na dzień 1 sierpnia 2018 r.:

  • łączna liczba wyemitowanych akcji Betacom S.A.: 2.020.000
  • liczba głosów z akcji: 2.020.000

Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Kontakt

Betacom S.A. - Walne Zgromadzenieul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa
T: +48 22 5339 888 / F: +48 22 5339 899
E-mail: wz@betacom.com.pl

 

 

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij