Diagram pozyskiwania danych do projektu VRneck SOLUTION

Betacom
7 sierpnia 2020

Głównym elementem przetwarzającym dane w projekcie VRneck Solution jest system sztucznej inteligencji. Zadaniem jego jest podejmowanie decyzji w kwestii diagnozy zaburzeń kręgosłupa szyjnego i szyjno-piersiowego oraz rekomendacja programu terapii (kinezyterapii) tej części kręgosłupa. Liczba wyników badań diagnostycznych, od których zależy ostateczna diagnoza oraz program terapii jest duża. Struktura tych parametrów (wyników) jest mocno zróżnicowana. Stąd konstrukcja inteligentnego systemu wnioskowania, który takie dane ma przetworzyć musi być adekwatna do liczby parametrów i stopnia ich zróżnicowania.

Założono, że sposób działania projektowanego systemu sztucznej inteligencji (SI) ma być przejrzysty i zrozumiały dla ekspertów dziedzinowych (fizjoterapeuci, lekarze rehabilitanci). Stąd wskazana jest dekompozycja analizowanego systemu na mniejsze podsystemy, które analizować będą wybrany element diagnozy/terapii. Jest to analogia do sposobu postępowania lekarza/fizjoterapeuty, który analizując wyniki poszczególnych badań diagnostycznych określa poszczególne przesłanki do postawienia diagnozy a później do określenia programu terapii.
Taki stan rzeczy narzuca hierarchiczną i warstwową strukturę (architekturę) projektowanego systemu SI. Naturalną strukturę warstwową mają sieci neuronowe, zwłaszcza sieci głębokie. Niestety nauczenie takiej sieci i uzyskanie efektu generalizacji wymagałoby dostarczenie do systemu ogromnej liczby wyników badań diagnostycznych mierzonej w setkach tysięcy wektorów danych.
W przypadku danych diagnostycznych, dla projektu, który ma ograniczony czas realizacji zebranie (w sensie pozyskania pacjentów i wykonania badań) jest raczej niemożliwe. Dodatkowo problem badawczy komplikuje fakt, że jednym z badań diagnostycznych jest metoda VRneck Solution (badanie zaburzeń funkcjonalnych kręgosłupa szyjnego i szyjno-piersiowego), które to badanie jest jednym z przedmiotów badań projektu VRneck Solution (brak danych historycznych).
W konstrukcji systemu SI dla projektu VRneck Solution przyjęto strukturę 3 warstw. W warstwie pierwszej analizowane są poszczególne wyniki badań diagnostycznych. W warstwie tej przy wykorzystaniu różnych metod inteligentnej klasyfikacji oraz wiedzy eksperckiej generowane są przesłanki do systemu wnioskowania. W warstwie drugiej przy wykorzystaniu uczenia maszynowego wspartego wiedzą ekspercką wyznaczane są decyzje diagnostyczne. W warstwie trzeciej następuje wyostrzanie i objaśniane wyznaczonych parametrów diagnozy/terapii.

W projekcie VRneck Solution dane do systemu SI będą pozyskiwane na 3 sposoby.

Część danych to będą dane historyczne pochodzące z baz danych różnych szpitali klinicznych w Polsce. Zakłada się, że uda się pozyskać ta drogą ok. 400 wektorów danych. Należy się spodziewać, że wygenerowane w ten sposób wektory danych będą niekompletne. W danych historycznych na pewno nie będzie wyników zapisu badania VRneck. Z powodu różnych przyczyn pacjenci w czasie leczenia nie są poddawani wszystkim dostępnym badaniom diagnostycznym.
Drugim źródłem danych będzie faza eksperymentu medycznego, w ramach którego komplet badań zostanie wykonany u 400 pacjentów.
Trzecim źródłem danych będą wyniki fazy badania klinicznego, w którym zostanie przebadanych 200 pacjentów, dwukrotnie (przed i po terapii ).

Wszystkie dane wejściowe będą poddane tym samym procesom przetwarzania a wszystkie dane zostaną zaetykietowane.
Zbiory etykiet zostaną opracowane i zweryfikowane przez grupę ekspertów dziedzinowych.

Udostępnij

Zobacz także

AI with person using a laptop on a white table
20 października 2020

Wykorzystanie AI w automatyzacji procesów finansowych.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach gdzie komputer ma szanse nauczyć się wykonywania zadań naturalnych dla ludzkiego mózgu wkracza w wiele obszarów. Szczególnie te, które z pozoru wydają się proste, ale ich automatyzacja zdecydowanie ułatwia pracę. Takim też jest projekt, który obecnie realizujemy z wykorzystaniem machine learningu. Jego celem jest automatyzacja procesów finansowych i obiegu dokumentów […]

>
VRneck SOLUTION – o projekcie
25 maja 2020

VRneck SOLUTION – o projekcie

VRneck SOLUTION to projekt, którego celem jest zbudowanie globalnego systemu wsparcia podejmowania decyzji w procesie diagnostyki i rehabilitacji osób z zaburzeniami czynnościowymi części szyjnej kręgosłupa oraz połączenia szyjno-piersiowego i szyjno-głowowego. Użytkownikami systemu mają być zarówno specjaliści: lekarze i terapeuci, orzecznicy z firm i instytucji ubezpieczeniowych, jak i sami pacjenci. Do realizacji projektu zostaną wykorzystane takie […]

>
VRneck SOLUTION - test
22 maja 2020

VRneck SOLUTION - test

Jednym z kluczowych elementów projektu jest diagnostyczna stacja robocza. Zasadniczą jej funkcją jest wykonanie diagnostyki zaburzeń funkcjonalnych kręgosłupa szyjnego i szyjno-piersiowego oraz umożliwienie terapii w tym obszarze.. Diagnostyka zaburzeń kręgosłupa szyjnego składa się z wielu elementów takich jak: wywiad lekarski, badanie Rtg, badanie sEMG, badanie manualne, badanie koordynacji nerwowo-mięśniowej z wykorzystaniem Stabilizera test VRneck. Wyniki […]

>