VRneck SOLUTION – Aplikacja

VRneck SOLUTION  - Aplikacja
Betacom
18 maja 2020


W ramach projektu powstanie również aplikacja, która będzie narzędziem do analizy wyników uzyskanych za pomocą urządzenia VRneck. Oprogramowanie to pozwoli na tworzenie autorskich siatek pól zaburzeń ruchomości poszczególnych segmentów kręgosłupa oraz tworzenie nowatorskich plansz funkcjonalnych zadań ruchowych umożliwiających rozpoznanie dysfunkcji. W przypadku zaawansowanych zaburzeń funkcjonalnych, w czasie analizy będą mogły być uwzględnione również wyniki innych badań (np. Rtg, sEMG, Stabilizer, etc.), których wyniki dla danego pacjenta będą znane. Funkcje tego modułu pozwolą również na prowadzenie analiz statystycznych wyników badań VRneck. Moduł ten zostanie również wyposażony w opcje tworzenia raportów i wydruków.

Ponieważ w trakcie analizowania wyników badań pacjenta mogą pojawić się różnego rodzaju wątpliwości, dlatego aplikacja do analizy zostanie wyposażona w funkcje prowadzenia konsyliarnych konsultacji medycznych między terapeutami lub/i lekarzami. W tym celu moduł zostanie wyposażony w funkcje typu czat lub wideokonferencja umożliwiające oglądanie i analizowanie niejednoznacznych pomiarów czy wyników analiz.

Ostatnim etapem prac nad systemem VRneck SOLUTION będzie jego integracja z wykorzystaniem wybranej technologii chmury obliczeniowej. To chmura obliczeniowa będzie wspólnym obszarem dla wszystkich elementów systemu. Oprócz funkcji stacji diagnostycznej wszystkie pozostałe funkcjonalności systemu VRneck SOLUTION zostaną udostępnione użytkownikom w postaci usług wybranego rozwiązania chmury obliczeniowej.

Udostępnij

Zobacz także

AI with person using a laptop on a white table
20 października 2020

Wykorzystanie AI w automatyzacji procesów finansowych.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach gdzie komputer ma szanse nauczyć się wykonywania zadań naturalnych dla ludzkiego mózgu wkracza w wiele obszarów. Szczególnie te, które z pozoru wydają się proste, ale ich automatyzacja zdecydowanie ułatwia pracę. Takim też jest projekt, który obecnie realizujemy z wykorzystaniem machine learningu. Jego celem jest automatyzacja procesów finansowych i obiegu dokumentów […]

>
7 sierpnia 2020

Diagram pozyskiwania danych do projektu VRneck SOLUTION

Głównym elementem przetwarzającym dane w projekcie VRneck Solution jest system sztucznej inteligencji. Zadaniem jego jest podejmowanie decyzji w kwestii diagnozy zaburzeń kręgosłupa szyjnego i szyjno-piersiowego oraz rekomendacja programu terapii (kinezyterapii) tej części kręgosłupa. Liczba wyników badań diagnostycznych, od których zależy ostateczna diagnoza oraz program terapii jest duża. Struktura tych parametrów (wyników) jest mocno zróżnicowana. Stąd […]

>
VRneck SOLUTION – o projekcie
25 maja 2020

VRneck SOLUTION – o projekcie

VRneck SOLUTION to projekt, którego celem jest zbudowanie globalnego systemu wsparcia podejmowania decyzji w procesie diagnostyki i rehabilitacji osób z zaburzeniami czynnościowymi części szyjnej kręgosłupa oraz połączenia szyjno-piersiowego i szyjno-głowowego. Użytkownikami systemu mają być zarówno specjaliści: lekarze i terapeuci, orzecznicy z firm i instytucji ubezpieczeniowych, jak i sami pacjenci. Do realizacji projektu zostaną wykorzystane takie […]

>