VRneck SOLUTION – Moduł automatycznej diagnozy

VRneck SOLUTION - Moduł automatycznej diagnozy
Betacom
20 maja 2020


Istotnymi elementemi systemu VRneck SOLUTION są moduł automatycznej diagnozy oraz moduł automatycznego doboru programu terapii. Oba moduły zostaną stworzone z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji (AI). Metody te będą wykorzystywały inteligentne algorytmy analizy danych, które uczą się wykrywać zależności pomiędzy zapisami urządzenia VRneck (oraz innych dostępnych źródeł informacji) oraz zaburzeniami czynnościowymi w różnych segmentach.

W konstrukcji systemu sztucznej inteligencji wykorzystane zostaną wszystkie dane diagnostyczne. Pozwoli to na stworzenie kompletnych danych treningowych, gdzie wielomodalne źródła informacji mogą być wykorzystywane przez opracowywane modele w sposób wzajemnie się wspierający.Jest obecnie popularnym podejściem w wielu obszarach analizy danych związanych z medycyną i zdrowiem. Generyczną funkcjonalnością obu modułów będzie rozpoznawanie, na podstawie sygnałów z VRneck oraz danych z innych źródeł, segmentów, w których obserwowane są zaburzenia funkcjonalne. Ze względu na duże zróżnicowanie danych medycznych i danych z urządzenia VRneck oraz ich często złożoną strukturę system sztucznej inteligencji powinien być systemem wielowarstwowym. W najniższej warstwie powstanie swoisty system ekstrakcji cech. Dla parametrów o bardziej złożonej strukturze powstaną osobne klasyfikatory (np. klasyfikator siatki błędów ruchomości VRneck), których wyniki będą parametrami kolejnej warstwy. W drugiej warstwie powstanie złożony system wnioskowania, wykorzystujący elementy uczenia maszynowego, którego wyniki działania mogą mieć jeszcze charakter rozmyty. Ostatnia warstwa odpowiedzialna będzie za stworzenie oczekiwanej diagnozy. Specyficzną właściwością

opracowywanego systemu jest wieloparametrowa diagnoza. Implikuje ona konieczność stworzenia osobnych modeli wnioskowania inteligentnego dla każdego z oczekiwanych parametrów diagnozy. Na etapie badań zostaną określone najefektywniejsze metody sztucznej inteligencji, które zapewnią zdolności generalizacyjne w kwestii określania diagnozy.

Warstwowość tego systemu, a co za tym idzie etapowość będzie analogiczna do sposobu analizy i wnioskowania klinicznego przeprowadzanego przez lekarzy i fizjoterapeutów, a to oznacza, że decyzje systemu sztucznej inteligencji będą mogły być lepiej zrozumiałe dla lekarzy i terapeutów. Podział na mniejsze podsystemy wnioskowania/klasyfikacji spowoduje też mniejsze zapotrzebowanie w kwestii liczebności zbiorów uczących. Trzecia korzyść polega na łatwiejszej kontroli i modyfikacji takiego systemu. Dlatego też zakłada się, że sztuczna inteligencja w systemie VRneck SOLUTION nie będzie systemem zamkniętym. Będzie istniała możliwość systematycznego korygowania i douczania systemu, co będzie nadzorować grupa ekspertów (lekarze i fizjoterapeuci). Celem takiego rozwiązania jest ograniczenie liczby nietrafnych diagnoz.Moduł automatycznego doboru programu terapii będzie skonstruowany na analogicznych zasadach jak moduł automatycznej diagnozy. W tym przypadku program terapii nie będzie ograniczał się jedynie do metody VRneck. Na bazie pozostałych parametrów diagnostycznych oraz bazy wiedzy eksperckiej z zakresu metod rehabilitacji osób z zaburzeniami części szyjnej kręgosłupa system powinien zaproponować również adekwatne do analizowanego przypadku metody terapii spoza systemu VRneck.

Udostępnij

Zobacz także

AI with person using a laptop on a white table
20 października 2020

Wykorzystanie AI w automatyzacji procesów finansowych.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach gdzie komputer ma szanse nauczyć się wykonywania zadań naturalnych dla ludzkiego mózgu wkracza w wiele obszarów. Szczególnie te, które z pozoru wydają się proste, ale ich automatyzacja zdecydowanie ułatwia pracę. Takim też jest projekt, który obecnie realizujemy z wykorzystaniem machine learningu. Jego celem jest automatyzacja procesów finansowych i obiegu dokumentów […]

>
7 sierpnia 2020

Diagram pozyskiwania danych do projektu VRneck SOLUTION

Głównym elementem przetwarzającym dane w projekcie VRneck Solution jest system sztucznej inteligencji. Zadaniem jego jest podejmowanie decyzji w kwestii diagnozy zaburzeń kręgosłupa szyjnego i szyjno-piersiowego oraz rekomendacja programu terapii (kinezyterapii) tej części kręgosłupa. Liczba wyników badań diagnostycznych, od których zależy ostateczna diagnoza oraz program terapii jest duża. Struktura tych parametrów (wyników) jest mocno zróżnicowana. Stąd […]

>
VRneck SOLUTION – o projekcie
25 maja 2020

VRneck SOLUTION – o projekcie

VRneck SOLUTION to projekt, którego celem jest zbudowanie globalnego systemu wsparcia podejmowania decyzji w procesie diagnostyki i rehabilitacji osób z zaburzeniami czynnościowymi części szyjnej kręgosłupa oraz połączenia szyjno-piersiowego i szyjno-głowowego. Użytkownikami systemu mają być zarówno specjaliści: lekarze i terapeuci, orzecznicy z firm i instytucji ubezpieczeniowych, jak i sami pacjenci. Do realizacji projektu zostaną wykorzystane takie […]

>