VRneck SOLUTION – o projekcie

VRneck SOLUTION – o projekcie
Betacom
25 maja 2020

VRneck SOLUTION to projekt, którego celem jest zbudowanie globalnego systemu wsparcia podejmowania decyzji w procesie diagnostyki i rehabilitacji osób z zaburzeniami czynnościowymi części szyjnej kręgosłupa oraz połączenia szyjno-piersiowego i szyjno-głowowego.

Użytkownikami systemu mają być zarówno specjaliści: lekarze i terapeuci, orzecznicy z firm i instytucji ubezpieczeniowych, jak i sami pacjenci. Do realizacji projektu zostaną wykorzystane takie technologie jak: chmura obliczeniowa (ang. Cloud Computing), wirtualna rzeczywistość (ang. Virtual Reality – VR) oraz sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence – AI).

Celem projektu jest skuteczne wsparcie podejmowania decyzji klinicznych przez specjalistów z zakresu rehabilitacji, co powinno znacząco poprawić dostępność i skuteczność diagnostyki oraz rehabilitacji zaburzeń funkcjonalnych kręgosłupa szyjnego.

Architektura systemu VRneck SOLUTION oparta zostanie na wybranej technologii chmury obliczeniowej. Zarówno dane personalne użytkowników, jak i wyniki badań będą przechowywane w bazie danych dostępnej w chmurze. Zakłada się, że zdecydowana większość aplikacji klienckich zostanie wykonana w technologii webowej, tak aby dostęp do systemu był możliwy z poziomu dowolnego urządzenia wyposażonego w dowolna przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu. Jedną z istotnych cech projektowanego systemu jest zapewnienie anonimizacji danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich gromadzonych w systemie danych.


Udostępnij

Zobacz także

VRneck SOLUTION - test
22 maja 2020

VRneck SOLUTION - test

Jednym z kluczowych elementów projektu jest diagnostyczna stacja robocza. Zasadniczą jej funkcją jest wykonanie diagnostyki zaburzeń funkcjonalnych kręgosłupa szyjnego i szyjno-piersiowego oraz umożliwienie terapii w tym obszarze.. Diagnostyka zaburzeń kręgosłupa szyjnego składa się z wielu elementów takich jak: wywiad lekarski, badanie Rtg, badanie sEMG, badanie manualne, badanie koordynacji nerwowo-mięśniowej z wykorzystaniem Stabilizera test VRneck. Wyniki […]

>
VRneck SOLUTION – terapia
21 maja 2020

VRneck SOLUTION – terapia

Terapia VRneck wykorzystywać będzie te same mechanizmy działania co diagnoza. Różnica polegać będzie jedynie na doborze odpowiednich plansz testowych, w których preferowana będzie intensyfikacja ćwiczeń w tych polach ruchomości segmentalnej, w których na etapie diagnostyki wykryte zostały największe zaburzenia funkcjonalne. W projekcie VRneck SOLUTION implementacja stacji diagnostycznej zostanie oparta na komputerze klasy PC z zainstalowanym […]

>
VRneck SOLUTION - Moduł automatycznej diagnozy
20 maja 2020

VRneck SOLUTION - Moduł automatycznej diagnozy

Istotnymi elementemi systemu VRneck SOLUTION są moduł automatycznej diagnozy oraz moduł automatycznego doboru programu terapii. Oba moduły zostaną stworzone z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji (AI). Metody te będą wykorzystywały inteligentne algorytmy analizy danych, które uczą się wykrywać zależności pomiędzy zapisami urządzenia VRneck (oraz innych dostępnych źródeł informacji) oraz zaburzeniami czynnościowymi w różnych segmentach. W konstrukcji […]

>