VRneck SOLUTION – o projekcie

VRneck SOLUTION – o projekcie
Betacom
25 maja 2020

VRneck SOLUTION to projekt, którego celem jest zbudowanie globalnego systemu wsparcia podejmowania decyzji w procesie diagnostyki i rehabilitacji osób z zaburzeniami czynnościowymi części szyjnej kręgosłupa oraz połączenia szyjno-piersiowego i szyjno-głowowego.

Użytkownikami systemu mają być zarówno specjaliści: lekarze i terapeuci, orzecznicy z firm i instytucji ubezpieczeniowych, jak i sami pacjenci. Do realizacji projektu zostaną wykorzystane takie technologie jak: chmura obliczeniowa (ang. Cloud Computing), wirtualna rzeczywistość (ang. Virtual Reality – VR) oraz sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence – AI).

Celem projektu jest skuteczne wsparcie podejmowania decyzji klinicznych przez specjalistów z zakresu rehabilitacji, co powinno znacząco poprawić dostępność i skuteczność diagnostyki oraz rehabilitacji zaburzeń funkcjonalnych kręgosłupa szyjnego.

Architektura systemu VRneck SOLUTION oparta zostanie na wybranej technologii chmury obliczeniowej. Zarówno dane personalne użytkowników, jak i wyniki badań będą przechowywane w bazie danych dostępnej w chmurze. Zakłada się, że zdecydowana większość aplikacji klienckich zostanie wykonana w technologii webowej, tak aby dostęp do systemu był możliwy z poziomu dowolnego urządzenia wyposażonego w dowolna przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu. Jedną z istotnych cech projektowanego systemu jest zapewnienie anonimizacji danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich gromadzonych w systemie danych.


Udostępnij

Zobacz także

7 sierpnia 2020

Diagram pozyskiwania danych do projektu VRneck SOLUTION

Głównym elementem przetwarzającym dane w projekcie VRneck Solution jest system sztucznej inteligencji. Zadaniem jego jest podejmowanie decyzji w kwestii diagnozy zaburzeń kręgosłupa szyjnego i szyjno-piersiowego oraz rekomendacja programu terapii (kinezyterapii) tej części kręgosłupa. Liczba wyników badań diagnostycznych, od których zależy ostateczna diagnoza oraz program terapii jest duża. Struktura tych parametrów (wyników) jest mocno zróżnicowana. Stąd […]

>
VRneck SOLUTION - test
22 maja 2020

VRneck SOLUTION - test

Jednym z kluczowych elementów projektu jest diagnostyczna stacja robocza. Zasadniczą jej funkcją jest wykonanie diagnostyki zaburzeń funkcjonalnych kręgosłupa szyjnego i szyjno-piersiowego oraz umożliwienie terapii w tym obszarze.. Diagnostyka zaburzeń kręgosłupa szyjnego składa się z wielu elementów takich jak: wywiad lekarski, badanie Rtg, badanie sEMG, badanie manualne, badanie koordynacji nerwowo-mięśniowej z wykorzystaniem Stabilizera test VRneck. Wyniki […]

>
VRneck SOLUTION – terapia
21 maja 2020

VRneck SOLUTION – terapia

Terapia VRneck wykorzystywać będzie te same mechanizmy działania co diagnoza. Różnica polegać będzie jedynie na doborze odpowiednich plansz testowych, w których preferowana będzie intensyfikacja ćwiczeń w tych polach ruchomości segmentalnej, w których na etapie diagnostyki wykryte zostały największe zaburzenia funkcjonalne. W projekcie VRneck SOLUTION implementacja stacji diagnostycznej zostanie oparta na komputerze klasy PC z zainstalowanym […]

>