VRneck SOLUTION – terapia

VRneck SOLUTION – terapia
Betacom
21 maja 2020


Terapia VRneck wykorzystywać będzie te same mechanizmy działania co diagnoza. Różnica polegać będzie jedynie na doborze odpowiednich plansz testowych, w których preferowana będzie intensyfikacja ćwiczeń w tych polach ruchomości segmentalnej, w których na etapie diagnostyki wykryte zostały największe zaburzenia funkcjonalne.

W projekcie VRneck SOLUTION implementacja stacji diagnostycznej zostanie oparta na komputerze klasy PC z zainstalowanym systemem Windows, skonfigurowanym pod kątem współpracy z wybranym modelem gogli VR (odpowiednia moc obliczeniowa, zalecana karta graficzna itp.).
Stacja diagnostyczna zostanie wyposażona zarówno w aplikacje do prowadzenia testu VRneck, jak i aplikacje do analizy wyników VRneck. Będzie miała łączność z systemem VRneck SOLUTION poprzez funkcje chmury obliczeniowej. Wyniki testu VRneck tymczasowo zapisywane będą na dysku stacji a po zakończeniu badania wraz ze stowarzyszonymi danymi pacjenta i lekarza/fizjoterapeuty wysyłane do bazy danych systemu VRneck SOLUTION.

W przyszłości planowane jest również implementacja testu VRneck na urządzenia mobilne co powinno korzystnie wpłynąć na upowszechnienie się systemu VRneck SOLUTION oraz spowodować łatwiejszy dostęp do terapii metodą VRneck.

Udostępnij

Zobacz także

AI with person using a laptop on a white table
20 października 2020

Wykorzystanie AI w automatyzacji procesów finansowych.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach gdzie komputer ma szanse nauczyć się wykonywania zadań naturalnych dla ludzkiego mózgu wkracza w wiele obszarów. Szczególnie te, które z pozoru wydają się proste, ale ich automatyzacja zdecydowanie ułatwia pracę. Takim też jest projekt, który obecnie realizujemy z wykorzystaniem machine learningu. Jego celem jest automatyzacja procesów finansowych i obiegu dokumentów […]

>
7 sierpnia 2020

Diagram pozyskiwania danych do projektu VRneck SOLUTION

Głównym elementem przetwarzającym dane w projekcie VRneck Solution jest system sztucznej inteligencji. Zadaniem jego jest podejmowanie decyzji w kwestii diagnozy zaburzeń kręgosłupa szyjnego i szyjno-piersiowego oraz rekomendacja programu terapii (kinezyterapii) tej części kręgosłupa. Liczba wyników badań diagnostycznych, od których zależy ostateczna diagnoza oraz program terapii jest duża. Struktura tych parametrów (wyników) jest mocno zróżnicowana. Stąd […]

>
VRneck SOLUTION – o projekcie
25 maja 2020

VRneck SOLUTION – o projekcie

VRneck SOLUTION to projekt, którego celem jest zbudowanie globalnego systemu wsparcia podejmowania decyzji w procesie diagnostyki i rehabilitacji osób z zaburzeniami czynnościowymi części szyjnej kręgosłupa oraz połączenia szyjno-piersiowego i szyjno-głowowego. Użytkownikami systemu mają być zarówno specjaliści: lekarze i terapeuci, orzecznicy z firm i instytucji ubezpieczeniowych, jak i sami pacjenci. Do realizacji projektu zostaną wykorzystane takie […]

>