VRneck SOLUTION – terapia

VRneck SOLUTION – terapia
Betacom
21 maja 2020


Terapia VRneck wykorzystywać będzie te same mechanizmy działania co diagnoza. Różnica polegać będzie jedynie na doborze odpowiednich plansz testowych, w których preferowana będzie intensyfikacja ćwiczeń w tych polach ruchomości segmentalnej, w których na etapie diagnostyki wykryte zostały największe zaburzenia funkcjonalne.

W projekcie VRneck SOLUTION implementacja stacji diagnostycznej zostanie oparta na komputerze klasy PC z zainstalowanym systemem Windows, skonfigurowanym pod kątem współpracy z wybranym modelem gogli VR (odpowiednia moc obliczeniowa, zalecana karta graficzna itp.).
Stacja diagnostyczna zostanie wyposażona zarówno w aplikacje do prowadzenia testu VRneck, jak i aplikacje do analizy wyników VRneck. Będzie miała łączność z systemem VRneck SOLUTION poprzez funkcje chmury obliczeniowej. Wyniki testu VRneck tymczasowo zapisywane będą na dysku stacji a po zakończeniu badania wraz ze stowarzyszonymi danymi pacjenta i lekarza/fizjoterapeuty wysyłane do bazy danych systemu VRneck SOLUTION.

W przyszłości planowane jest również implementacja testu VRneck na urządzenia mobilne co powinno korzystnie wpłynąć na upowszechnienie się systemu VRneck SOLUTION oraz spowodować łatwiejszy dostęp do terapii metodą VRneck.

Udostępnij

Zobacz także

VRneck SOLUTION – o projekcie
25 maja 2020

VRneck SOLUTION – o projekcie

VRneck SOLUTION to projekt, którego celem jest zbudowanie globalnego systemu wsparcia podejmowania decyzji w procesie diagnostyki i rehabilitacji osób z zaburzeniami czynnościowymi części szyjnej kręgosłupa oraz połączenia szyjno-piersiowego i szyjno-głowowego. Użytkownikami systemu mają być zarówno specjaliści: lekarze i terapeuci, orzecznicy z firm i instytucji ubezpieczeniowych, jak i sami pacjenci. Do realizacji projektu zostaną wykorzystane takie […]

>
VRneck SOLUTION - test
22 maja 2020

VRneck SOLUTION - test

Jednym z kluczowych elementów projektu jest diagnostyczna stacja robocza. Zasadniczą jej funkcją jest wykonanie diagnostyki zaburzeń funkcjonalnych kręgosłupa szyjnego i szyjno-piersiowego oraz umożliwienie terapii w tym obszarze.. Diagnostyka zaburzeń kręgosłupa szyjnego składa się z wielu elementów takich jak: wywiad lekarski, badanie Rtg, badanie sEMG, badanie manualne, badanie koordynacji nerwowo-mięśniowej z wykorzystaniem Stabilizera test VRneck. Wyniki […]

>
VRneck SOLUTION - Moduł automatycznej diagnozy
20 maja 2020

VRneck SOLUTION - Moduł automatycznej diagnozy

Istotnymi elementemi systemu VRneck SOLUTION są moduł automatycznej diagnozy oraz moduł automatycznego doboru programu terapii. Oba moduły zostaną stworzone z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji (AI). Metody te będą wykorzystywały inteligentne algorytmy analizy danych, które uczą się wykrywać zależności pomiędzy zapisami urządzenia VRneck (oraz innych dostępnych źródeł informacji) oraz zaburzeniami czynnościowymi w różnych segmentach. W konstrukcji […]

>