VRneck SOLUTION – test

VRneck SOLUTION - test
Betacom
22 maja 2020

Jednym z kluczowych elementów projektu jest diagnostyczna stacja robocza. Zasadniczą jej funkcją jest wykonanie diagnostyki zaburzeń funkcjonalnych kręgosłupa szyjnego i szyjno-piersiowego oraz umożliwienie terapii w tym obszarze..

Diagnostyka zaburzeń kręgosłupa szyjnego składa się z wielu elementów takich jak:

  • wywiad lekarski,
  • badanie Rtg,
  • badanie sEMG,
  • badanie manualne,
  • badanie koordynacji nerwowo-mięśniowej z wykorzystaniem Stabilizera
  • test VRneck.

Wyniki większości badań diagnostycznych uzyskiwane są za pomocą już istniejących urządzeń i procedur, natomiast test VRneck jest nowym, autorskim rozwiązaniem pomysłodawców systemu VRneck SOLUTION.

Podstawą proponowanej metody diagnostycznej jest obserwacja i rejestracja ruchów głowy pacjenta. W czasie badania diagnostycznego zadaniem pacjenta jest wykonanie określonych ruchów głowy. Ruch ten jest skorelowany z ruchem punktu na ekranie komputera. Wykonanie zadania ruchowego, powinno odbyć się tak, aby przeprowadzić, ruchem głowy, punkt na ekranie po zadanej krzywej testowej nie przekraczając określonego, wąskiego obszaru w granicach krzywej testowej. Do śledzenia ruchów głowy wykorzystywane będą gogle VR, które najdokładniej realizują założenia metody. Obraz krzywej testowej oraz wodzonego punktu wyświetlany jest w goglach (przed oczami osoby badanej), natomiast położenie głowy w czasie testu kontrolują wbudowane w gogle VR czujniki ruchu.

Gogle VR mają swoje pewne ograniczenia, którym wychodzą naprzeciw autorzy projektu. Istotnym problemem jest to, że z takich gogli prawdopodobnie nie skorzystają osoby z dużymi wadami wzroku (problem założenia gogli na okulary) oraz wadami, które uniemożliwiają widzenie stereoskopowe. W celu rozwiązania tego typu problemów przewidywane jest alternatywna implementacja testu z wykorzystaniem komputerowego ekranu LCD o dużej przekątnej oraz niezależnych czujników ruchów montowanych w wygodny i intuicyjny sposób na głowie pacjenta (np. na pałąku słuchawek).

W czasie testu VRneck ważna jest również stabilność tułowia pacjenta. Kontrola stabilnej pozycji tułowia będzie realizowana za pomocą czujników ruchu wbudowanych w typowy smartfon (umieszczony np. w saszetce zawieszonej na szyi pacjenta). Zasadniczą ideą przyświecającą implementacji testu VRneck jest uzyskanie kompromisu między dokładnością testu, a jego intuicyjnością i możliwie najmniejszą inwazyjnością.

Bezpośrednim wynikiem testu VRneck jest tzw. siatka błędów ruchomości segmentalnej kręgosłupa szyjnego i połączenia szyjno-głowowego raz szyjno-piersiowego. W czasie testu analizowane jest 11 segmentów oraz 2 rodzaje ruchów: skręt w lewo i prawo oraz zgięcie i wyprost (ruch góra, dół). Przy takich założeniach analizowana jest siatka ruchomości segmentalnej składająca się z 484 pól (11 segmentów x (wyprost + zgięcie) x 11 segmentów x (skręt w lewo + skręt w prawo)). Zasadniczo w każdym polu analizowana jest liczba popełnionych błędów (wykroczenie wodzonym punktem poza obszar dozwolony) oraz czas przebywania w danym polu. W projekcie VRneck SOLUTION do zadania diagnostycznego zdefiniowano 8 różnych krzywych testowych. Dla każdej planszy tworzona będzie siatka błędów ruchomości segmentalnej.

Udostępnij

Zobacz także

VRneck SOLUTION – o projekcie
25 maja 2020

VRneck SOLUTION – o projekcie

VRneck SOLUTION to projekt, którego celem jest zbudowanie globalnego systemu wsparcia podejmowania decyzji w procesie diagnostyki i rehabilitacji osób z zaburzeniami czynnościowymi części szyjnej kręgosłupa oraz połączenia szyjno-piersiowego i szyjno-głowowego. Użytkownikami systemu mają być zarówno specjaliści: lekarze i terapeuci, orzecznicy z firm i instytucji ubezpieczeniowych, jak i sami pacjenci. Do realizacji projektu zostaną wykorzystane takie […]

>
VRneck SOLUTION – terapia
21 maja 2020

VRneck SOLUTION – terapia

Terapia VRneck wykorzystywać będzie te same mechanizmy działania co diagnoza. Różnica polegać będzie jedynie na doborze odpowiednich plansz testowych, w których preferowana będzie intensyfikacja ćwiczeń w tych polach ruchomości segmentalnej, w których na etapie diagnostyki wykryte zostały największe zaburzenia funkcjonalne. W projekcie VRneck SOLUTION implementacja stacji diagnostycznej zostanie oparta na komputerze klasy PC z zainstalowanym […]

>
VRneck SOLUTION - Moduł automatycznej diagnozy
20 maja 2020

VRneck SOLUTION - Moduł automatycznej diagnozy

Istotnymi elementemi systemu VRneck SOLUTION są moduł automatycznej diagnozy oraz moduł automatycznego doboru programu terapii. Oba moduły zostaną stworzone z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji (AI). Metody te będą wykorzystywały inteligentne algorytmy analizy danych, które uczą się wykrywać zależności pomiędzy zapisami urządzenia VRneck (oraz innych dostępnych źródeł informacji) oraz zaburzeniami czynnościowymi w różnych segmentach. W konstrukcji […]

>