Project Manager

Sopot

Betacom

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe, preferowane informatyczne, techniczne lub ekonomiczne
 • Minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem projektowym - warunek konieczny
 • Minimum 2 lata doświadczenia w zarządzaniu złożonymi projektami informatycznymi w zakresie integracji systemów i rozwiązań po stronie dostawcy (firmy wdrożeniowej) – warunek konieczny
 • Praktyczna znajomość i rozumienie zagadnień związanych z metodyką prowadzenia projektów informatycznych
 • Doświadczenie w tworzeniu niezbędnych do realizacji projektu: Raportów, rejestru ryzyk, planów zarządzania itd.
 • Umiejętność koordynacji i monitorowania efektywnej komunikacji różnych stron zaangażowanych w realizację projektu
 • Otwartość na zmiany i umiejętność szybkiego dostosowania się do zmieniającego się otoczenia
 • Przynajmniej jeden certyfikat z zakresu Project Managementu (m.in. poziom Foundation): AgilePM, Prince2 lub inny równoważny

Zakres odpowiedzialności:

 • Udział w planowaniu projektu i zarządzanie wykonaniem zgodnie z ustalonym planem
 • Koordynacja zespołu projektowego
 • Analiza ryzyka, identyfikacja zdarzeń sygnalizujących jego wystąpienie oraz określenie odpowiedzialnych za podjęcie odpowiednich działań naprawczych
 • Weryfikacja jakości wykonanych zadań
 • Wspieranie i motywowanie zespołu w zrozumieniu zadań i produktów końcowych projektu
 • Terminowa realizacja zadań w projektach (skuteczność operacyjna)

Oferujemy:

 • Stabilną współpracę w oparciu o umowę dostosowaną do indywidualnych preferencji
 • Atrakcyjny pakiet wynagrodzeń, benefity w postaci pakietu medycznego czy karty multisport
 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji
 • Miłą atmosferę pracy w młodym, dynamicznym zespole

Zainteresowane Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail: rekrutacja@betacom.com.pl

Przetwarzanie danych

Informujemy Cię że wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Betacom S.A., ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa (dalej “Betacom“), zgadzasz się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chciałbyś aby Twoje CV związane z rekrutacją zostało wykorzystane przez Betacom podczas innych rekrutacji umieść proszę w CV dodatkową klauzulę, np: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31 A, 01-377 Warszawa, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

Podanie danych osobowych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego przez Betacom.

Dane osobowe zgromadzone w aktualnym procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane nie dłużej niż przez czas prowadzonej rekrutacji, lecz nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, a gdy wyrazisz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy od momentu przyjęcia Twojego zgłoszenia rekrutacyjnego.

Przesyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez Betacom danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy lub również w zakresie przez Ciebie wskazanym (np. zainteresowania, wizerunek). Jeżeli nie chcesz aby Betacom przetwarzał dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoim CV i innych dokumentach rekrutacyjnych (np. list motywacyjny). Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, chyba że wyrazisz zgodę na ich przekazanie innym podmiotom z grupy kapitałowej Betacom. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Jeżeli Twoje dane będą przetwarzane na podstawie zgody, masz również prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzana, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail: rekrutacja@betacom.com.pl Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przetwarzanie przez Betacom danych osobowych, o którym mowa powyżej nie odbywa się w sposób w pełni zautomatyzowany, tzn. w każdym przypadku zapewniony jest udział człowieka w tego rodzaju operacjach, w szczególności w z związku z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: rekrutacja@betacom.com.pl

Udostępnij