Zapewnienie ciągłości działania

Cloud technology, cloud computing symbol, random numbers and others elements which creating abstract 3D information technology illustration

W erze cyfrowej oczekiwania biznesu wobec IT są ogromne: większa zwinność biznesowa, szybszy czas wprowadzania produktów na rynek a przy tym praktycznie nieograniczone skalowanie, dostęp do zasobów na żądanie i zero przestojów. Tylko w ten sposób można efektywnie konkurować, napędzać innowacyjność i zapewniać klientom najlepsze doświadczenia.

Wyzwania

 • Jak aktywnie wspierać budowanie wartości firmy, nie zaniedbując operacji utrzymania i zabezpieczania ciągłości działania?
 • Jak przesuwać zasoby i koszty na obszary budowy przewagi strategicznej z wykorzystaniem nowych rozwiązań IT?
 • Jak pogodzić rosnące wymagania biznesu i presję rynku na koszty?
 • Jak ograniczać koszty w zakresie zarządzania usługami IT?
 • Jak zdefiniować i monitorować wsparcia dla systemów zgodnie z przyjętym SLA?
 • Jak wyeliminować ryzyko operacyjne związane z odchodzeniem ludzi z obszaru operacji IT?
 • Jak pozyskiwać „na życzenie” kadrę ekspercką bez potrzeby ciągłego ponoszenia kosztów?

Odpowiedzi

 • Przekazanie administracji zasobami IT do warstwy aplikacji biznesowych, utrzymania, obsługi sytuacji wyjątkowych a także usług serwisowych on-site doświadczonemu partnerowi gwarantuje zachowanie wysokiego poziomu dostępności, wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury
 • Uwolnienie zasobów ludzkich od pracochłonnych operacji utrzymania infrastruktury IT pozwala skupić się na rozwoju biznesu w obszarach strategicznych
 • Infrastruktura hybrydowa, której elementem jest chmura obliczeniowa zapewnia wyższy poziom ochrony danych, ciągłość biznesową, przewidywalne koszty i pozwala elastycznie reagować na potrzeby biznesowe
 • Doświadczenie i wiedza ekspercka partnera dostarczającego outsourcing otwiera możliwości ograniczenia kosztów w zakresie zarządzania usługami IT
 • Elastyczne usługi helpdesk i serwis on-site pozwalają na monitorowanie wsparcia użytkowników i raportowanie kluczowych parametrów
 • Korzystanie z zewnętrznych usług wsparcia użytkowników to zapewnienie wysokiej jakości i ciągłości operacji
 • Usługowe podejście do zabezpieczania ciągłości działania firmy oznacza przewidywalne koszty i zwiększenie organizacyjnej zwinności

Rozwiązanie

Migracja do hybrydowej infrastruktury IT

Kompleksowa oferta produktów i usług dla firm zainteresowanych wyższym poziomem ochrony danych i zapewnieniem ciągłości biznesowej w oparciu o technologie cloud – projektowaniem architektury hybrydowej, integracją strumieni danych, rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo poprzez monitorowania działań użytkowników w chmurze publicznej (CASB) oraz modele wsparcia dopasowane do środowiska i specyficznych oczekiwań klienta.

IT Operations as a Service

Oferta rozwiązań usługowych umożliwiających uwolnienie zasobów od pracochłonnych operacji utrzymania infrastruktury IT. Dzięki przejęciu przez Betacom: administracji zasobami IT do warstwy aplikacji biznesowych, utrzymaniu I i II linii wsparcia w zakresie większości technologii IT – e-mail lub telefon, obsługi sytuacji wyjątkowych w ramach pakietu godzin eksperckich a także usług serwisowych on-site – dział IT może skoncentrować się projektach strategicznych przy zachowaniu wysokiego poziomu dostępności, wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury gwarantowanego przez doświadczonych ekspertów Betacom

Wsparcie użytkowników – helpdesk i serwis on-site

Zabezpieczenie ciągłości działania firmy z pełną elastycznością pozwalającą na zmianę zakresu i skali usług w czasie trwania umowy. Pozwala na zminimalizowanie czasu niedostępności świadczonych usług, uwolnienie zasobów do rozwoju w obszarach istotnych dla biznesu oraz daje możliwość ograniczenia kosztów w zakresie zarządzania usługami IT. Możliwe staje się także zdefiniowanie i monitorowanie wsparcia dla systemów zgodnie z przyjętym SLA oraz transparentne raportowanie wymaganych parametrów usług. Przy tym eliminowane jest ryzyko operacyjne związane z odejściem ludzi z obszaru operacji IT.

Monitorowanie środowisk.

Łatwiejsza realizacja uzgodnionego SLA dzięki zabezpieczeniu i monitorowaniu funkcjonowania środowiska przez doświadczonych inżynierów Betacom, implementacji najlepszych praktyk w zakresie zarządzania systemami IT, cyklicznej weryfikacji bezpieczeństwa IT oraz monitorowaniu stopnia wykorzystania zasobów.

Doświadczenie

Benefit Systems: cyfrowa transformacja w oparciu o rozwiązania w chmurze publicznej

Kompleksowy projekt migracji do Office 365 i środowiska Azure – od zaplanowania bezpiecznego rozwiązania infrastrukturalnego, przez implementację po wsparcie. Centralizacja środowiska pocztowego, zaprojektowanie wielodomenowego AD w Azure i migracja użytkowników, komputerów oraz grup a także modernizacja sieci.

Branża fitness: obsługa placówek z zapewnieniem wysokiej dostępności i ciągłości działania

Klaster VMware Metro Storage Cluster – dwa ośrodki przetwarzania danych w trybie active-active z automatycznym przełączeniem usług. System Commvault pracujący w trybie wysokiej dostępności zapewnia repliki danych w każdym ośrodku oraz przechowywanie długoterminowe danych zgodnie z polityką firmy tzw. kopie archiwalne. Efekt? Optymalizacja kosztów i zminimalizowanie ryzyka operacyjnego IT oraz ochrona danych systemów w systemach krytycznych oraz komputerów i stacji roboczych wybranych użytkowników.

Europe Assistance: Azure Site Recovery jako zapasowe centrum danych dla środowiska VMware

Rozwiązanie do odzyskiwania danych po awarii obejmujące główne usługi produkcyjne, aplikacje i bazy danych. Zabezpieczenie maszyn wirtualnych VMware oraz serwerów fizycznych a przy tym zapewnienie użytkownikom dostępu po awarii w jak najkrótszym czasie. W pełni funkcjonalna infrastruktura IT odpowiedzialna za przetwarzanie krytycznych systemów i procesów biznesowych. W przypadku wystąpienia nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu podstawowej lokalizacji, usługi i wszelka działalność operacyjna zostają przełączone do ośrodka zapasowego, a czas niedostępności usług ograniczony jest do minimum.

Zobacz także

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Pewnie i bezpiecznie – we własnym centrum danych oraz chmurze.

>

Optymalizacja kosztów i ryzyka operacyjnego IT

Nowoczesne, zautomatyzowane produkty i usługi IT.

>