6/2007

Betacom SA sprostowanie raportu bieżącego nr 5/2007

30 kwietnia 2007
Betacom

Zarząd Betacom SA informuje, że w raporcie bieżącym nr 5/2007 pojawił się błąd w podaniu kryterium zaliczenia umowy do znaczącej. Prawidłowe kryterium to przkroczenie 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

Kontakt dla inwestorów