3/2019

Betacom – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019r.

18 stycznia 2019
Betacom

Zarząd Betacom SA działając na podstawie § 80 ust. 1 oraz § 79 ust. 1, ust.5 i ust.9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

RAPORTY KWARTALNE:
– za III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2019 r., tj. na dzień 31 grudnia 2018 r. – 27 lutego 2019 r.
– za I kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2020 r., tj. na dzień 30 czerwca 2019 r. – 31 lipca 2019 r.

RAPORT PÓŁROCZNY:
– za I półrocze roku obrotowego kończącego się 31 marca 2020 r., tj. na dzień 30 września 2019 r. – 29 listopada 2019 r.

RAPORT ROCZNY
– za rok obrotowy kończący się 31 marca 2019r. – 19 czerwca 2019 r.

Kontakt dla inwestorów