Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

Wyniki finansowe – I kwartał roku obrotowego 2006/2007 21 lipca 2006

W pierwszym kwartale roku obrotowego kończącego się 31 marca 2007r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 17 mln zł, dla porównania rok temu osiągnęła 24,8 mln zł (w tym jedna transakcja na ponad 10 mln zł). Spółka zanotowała stratę na sprzedaży w wysokości 1,4 mln zł, stratę z działalności operacyjnej 1,2 mln zł, stratę brutto 1,2 mln zł, a stratę netto 1,3 mln zł.

W pierwszym kwartale roku obrotowego kończącego się 31 marca 2007r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 17 mln zł, dla porównania rok temu osiągnęła 24,8 mln zł (w tym jedna transakcja na ponad 10 mln zł).

Spółka zanotowała stratę na sprzedaży w wysokości 1,4 mln zł, stratę z działalności operacyjnej 1,2 mln zł, stratę brutto 1,2 mln zł, a stratę netto 1,3 mln zł.

Tradycyjnie I kwartał jest dla Spółki okresem najsłabszej koniunktury. Zauważalny jest również spadek marż na rynku usług serwisowych. W związku z tym Zarząd podjął decyzję o ograniczeniu inwestycji w tym obszarze i redukcji zatrudnienia o ok. 9% w I kwartale. Dokonana optymalizacja kosztów działalności przyczyni się do spadku kosztów w II kwartale o około 200 tys. zł miesięcznie.

W wyniku podjętych decyzji dotyczących optymalizacji kosztów w najbliższych kwartałach Zarząd spodziewa się poprawy efektywności i zyskowności. Podjęte działania zmierzają do zmniejszenia dynamiki wzrostu zatrudnienia w bieżącym roku obrotowym i zwiększania kompetencji obecnych pracowników przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostu sprzedaży o 20-30%.

Dzięki niedawno wprowadzonym zmianom w systemie motywacyjnym, Dział Handlowy spółki kładzie zdecydowanie większy nacisk na sprzedaż usług z dużą wartością dodaną. Efekty widoczne są już w zakończonym kwartale, w którym udział usług w przychodach ogółem wzrósł o ponad 120%.

Usługi te to przede wszystkim wdrożenia sukcesywnie zwiększanej oferty rozwiązań software’owych. Poza własnym  dynamicznie rozwijającym się działem produkcji oprogramowania, spółka poszerza ofertę kompetencyjną o nowe produkty w zakresie wyspecjalizowanych rozwiązań informatycznych.
Należą do nich m.in. FastTrade i Fast Search. FastTrade spółki List SpA to zaawansowane narzędzie wykorzystywane w departamentach skarbu banków oraz w biurach maklerskich i towarzystwach inwestycyjnych, umożliwiające wszystkim uczestnikom rynku finansowego na przeprowadzanie wszelkich operacji finansowych równocześnie na wielu rynkach elektronicznych za pomocą jednego i jednolitego interfejsu.
Fast Search natomiast to przodująca na świecie, unikalna, wydajna i bezpieczna platforma wyszukująca, która w przeciwieństwie do konwencjonalnych technologii, posiada pojedynczy punkt dostępu służący do wyszukiwania i weryfikowania różnorodnych informacji pochodzących ze wszystkich źródeł wewnętrznych i zewnętrznych firmy.

W najbliższych miesiącach spółka zamierza rozszerzyć ofertę o nowe rozwiązania z zakresu BI i wiodących na rynku produktów przeznaczonych dla sektora finansowego.

Zarząd prowadzi zaawansowane rozmowy z podmiotami w celu inwestycji kapitałowych. Podmioty te specjalizują się w sprzedaży kompleksowych rozwiązań informatycznych z dużą wartością dodaną.
Długoterminowym celem Spółki jest poprzez inwestycje kapitałowe poszerzenie oferty produktowej poprzez budowę grupy kapitałowej i zwiększenie sprzedaży do 250-300 mln zł.

Ze względu na wypracowanie w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2006 roku niższego zysku netto niż w ubiegłym roku, Zarząd Spółki będzie wnioskował do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia o przeznaczenie około 95% zysku netto, tj.  1.050.400 zł na wypłatę dywidendy (52 grosze na akcję) oraz przeznaczenie pozostałej części zysku netto, tj. kwoty 53 293,85 zł, na zasilenie kapitału zapasowego.
W następnych latach Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu coroczny podział zysku netto w stosunku 25%-35% z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, 65%-75% z przeznaczeniem na zasilenie kapitału zapasowego.

Dodatkowe informacje:
Dariusz Styka
Tel. (22) 53 39 888
Tel. 0 606 374 500
Udostępnij:
Kontakt dla mediów

Dariusz Styka

T: +48 22 5339 888

dstyka@betacom.com.pl

Najnowsze aktualności

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij