Edukacja

education, children, technology, science and people concept - group of happy kids with laptop computer playing with invention kit at robotics school lesson

Czy jesteśmy gotowi na nowe pokolenie uczniów? Jak modyfikować metody nauczania, by odpowiadały ich sposobom interakcji i wzmacniały autorytet nauczyciela?

Cyfrowy model szkoły jest wciąż w fazie testów. Poszukiwane są optymalne narzędzia ułatwiające pracę nauczyciela. To ogromne wyzwanie dla sektora wydawnictw edukacyjnych, które muszą trafnie ocenić potrzeby szkoły i zmienić podejście do projektowania treści edukacyjnych. Dopasowanie ich do nowoczesnych narzędzi zwiększa ich interaktywność i zwiększa zaangażowanie uczniów. Jednak konieczność ponoszenia rosnących inwestycji to ryzyko trudne do oceny na aktualnym etapie zmian. Dlatego opracowaliśmy platformę, która odbiega od sztywnych platform LMS i stawia nas w roli CYFROWEGO/ TECHNOLOGICZNEGO PARTNERA. Umożliwiamy realizację własnych metod dydaktycznych poprzez elastyczne narzędzia cyfrowe. EDUWAREBOX daje całe spektrum funkcjonalności, które pozwalają na testowanie własnych rozwiązań.

Szkoła dzisiejszych czasów powinna zapewnić przestrzeń do wzajemnej interakcji między nauczycielem i uczniem oraz między uczniami, umożliwić indywidualizację (a nawet personalizację) nauczania, a także odmiejscowić uczenie się poprzez zaproponowanie uczniom platform edukacyjnych, z których korzystać mogą w dowolnym miejscu i czasie za pomocą posiadanych urządzeń cyfrowych.

Polska szkoła musi odpowiednio przygotowywać do pracy w integralnej rzeczywistości cyfrowej. Nie chodzi tu o znane z ostatnich lat inwestycje sprzętowo-infrastrukturalne, ale o wieloaspektowe wykorzystywanie technologii cyfrowych we wszystkich formach edukacji i uczenia się przez całe życie.

Raport „Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji. Studium wyzwań dla Polski w perspektywie roku 2030” opracowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” oraz Fundację Naukową Evidence Institute, 2019 r.

EDUWAREBOX

Tworzenie własnych serwisów w oparciu o technologiczne rozwiązania dla branży edukacyjnej.

>