Władze spółki

Bartłomiej Antczak

Prezes Zarządu

Odpowiada za zarządzanie Grupą Betacom, przygotowanie oraz realizację strategii działalności, rozwój oferty na rynkach międzynarodowych oraz rozwój nowych linii biznesowych Grupy, w szczególności Edukacji oraz Smart Workplace.

Magda Pleskacz

Członek Zarządu

Jako dyrektor finansowy odpowiada za finanse Grupy Betacom i poszczególnych linii biznesowych. Zarządza pracą zespołu controllingu, planowaniem i realizacją budżetów linii biznesowych oraz nadzoruje kluczowe inwestycje w Grupie.

Robert Fręchowicz

Członek Zarządu

Założyciel Betacomu. Odpowiada za zarządzanie działem handlowym. Koordynuje i nadzoruje prace rozwojowe oraz sprzedażowe w ramach linii biznesowych Hybrydowe IT oraz Logistyka. Odpowiada również za współpracę z największymi partnerami biznesowymi Grupy.

więcej

Nagrody

Fortinet - najciekawszy projekt chmurowy roku 2019

7 stycznia 2020 >

IBM - Najbardziej innowacyjny projekt roku 2018 w obszarze AI

7 czerwca 2019 >