Badania i rozwój

Betacom
AI with person using a laptop on a white table
20 października 2020

Wykorzystanie AI w automatyzacji procesów finansowych.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach gdzie komputer ma szanse nauczyć się wykonywania zadań naturalnych dla ludzkiego mózgu wkracza w wiele obszarów. Szczególnie te, które z pozoru wydają się proste, ale ich automatyzacja zdecydowanie ułatwia pracę. Takim też jest projekt, który obecnie realizujemy z wykorzystaniem machine learningu. Jego celem jest automatyzacja procesów finansowych i obiegu dokumentów […]

>
7 sierpnia 2020

Diagram pozyskiwania danych do projektu VRneck SOLUTION

Głównym elementem przetwarzającym dane w projekcie VRneck Solution jest system sztucznej inteligencji. Zadaniem jego jest podejmowanie decyzji w kwestii diagnozy zaburzeń kręgosłupa szyjnego i szyjno-piersiowego oraz rekomendacja programu terapii (kinezyterapii) tej części kręgosłupa. Liczba wyników badań diagnostycznych, od których zależy ostateczna diagnoza oraz program terapii jest duża. Struktura tych parametrów (wyników) jest mocno zróżnicowana. Stąd […]

>
VRneck SOLUTION – o projekcie 25 maja 2020

VRneck SOLUTION – o projekcie

VRneck SOLUTION to projekt, którego celem jest zbudowanie globalnego systemu wsparcia podejmowania decyzji w procesie diagnostyki i rehabilitacji osób z zaburzeniami czynnościowymi części szyjnej kręgosłupa oraz połączenia szyjno-piersiowego i szyjno-głowowego. Użytkownikami systemu mają być zarówno specjaliści: lekarze i terapeuci, orzecznicy z firm i instytucji ubezpieczeniowych, jak i sami pacjenci. Do realizacji projektu zostaną wykorzystane takie […]

>
VRneck SOLUTION - test 22 maja 2020

VRneck SOLUTION - test

Jednym z kluczowych elementów projektu jest diagnostyczna stacja robocza. Zasadniczą jej funkcją jest wykonanie diagnostyki zaburzeń funkcjonalnych kręgosłupa szyjnego i szyjno-piersiowego oraz umożliwienie terapii w tym obszarze.. Diagnostyka zaburzeń kręgosłupa szyjnego składa się z wielu elementów takich jak: wywiad lekarski, badanie Rtg, badanie sEMG, badanie manualne, badanie koordynacji nerwowo-mięśniowej z wykorzystaniem Stabilizera test VRneck. Wyniki […]

>
VRneck SOLUTION – terapia 21 maja 2020

VRneck SOLUTION – terapia

Terapia VRneck wykorzystywać będzie te same mechanizmy działania co diagnoza. Różnica polegać będzie jedynie na doborze odpowiednich plansz testowych, w których preferowana będzie intensyfikacja ćwiczeń w tych polach ruchomości segmentalnej, w których na etapie diagnostyki wykryte zostały największe zaburzenia funkcjonalne. W projekcie VRneck SOLUTION implementacja stacji diagnostycznej zostanie oparta na komputerze klasy PC z zainstalowanym […]

>
VRneck SOLUTION - Moduł automatycznej diagnozy 20 maja 2020

VRneck SOLUTION - Moduł automatycznej diagnozy

Istotnymi elementemi systemu VRneck SOLUTION są moduł automatycznej diagnozy oraz moduł automatycznego doboru programu terapii. Oba moduły zostaną stworzone z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji (AI). Metody te będą wykorzystywały inteligentne algorytmy analizy danych, które uczą się wykrywać zależności pomiędzy zapisami urządzenia VRneck (oraz innych dostępnych źródeł informacji) oraz zaburzeniami czynnościowymi w różnych segmentach. W konstrukcji […]

>
VRneck SOLUTION  - Aplikacja 18 maja 2020

VRneck SOLUTION - Aplikacja

W ramach projektu powstanie również aplikacja, która będzie narzędziem do analizy wyników uzyskanych za pomocą urządzenia VRneck. Oprogramowanie to pozwoli na tworzenie autorskich siatek pól zaburzeń ruchomości poszczególnych segmentów kręgosłupa oraz tworzenie nowatorskich plansz funkcjonalnych zadań ruchowych umożliwiających rozpoznanie dysfunkcji. W przypadku zaawansowanych zaburzeń funkcjonalnych, w czasie analizy będą mogły być uwzględnione również wyniki innych […]

>