Betacom - Podstawowe informacje o spółce

Betacom

Nazwa:

Betacom S.A. (BCM)

Rynek GPW:

Rynek podstawowy

Adres:

ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa, woj. mazowieckie

Telefon:

+48 22 5359 888

Fax:

+48 22 5359 899

Adres www:

www.betacom.com.pl

Adres e-mail:

betacom@betacom.com.pl

Rejestracja:

11.12.2002 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał akcyjny:

2 020 000 PLN

Dokumenty

Do pobrania