Raporty bieżące

Investor click mouse checking stock market on computer laptop with stock market graph up background
Betacom
Rok 2020
142020
1 września 2020

Powołanie członka Zarządu Betacom SA

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku powołała Pana Roberta Fręchowicza do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję. Zgodnie...

>
1 września 2020 13/2020

Powołanie członka Rady Nadzorczej Betacom SA

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku powołało Pana Zbigniewa Wierzbickiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie...

>
1 września 2020 12/2020

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Betacom S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączniku treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku. Jednocześnie Emitent informuje, iż zgodnie z art. 90d...

>
1 września 2020 11/2020

Betacom SA – Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku

Zarząd BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („ZWZ”) Spółki, które odbyło się w dniu 31...

>
27 sierpnia 2020 10/2020

Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektu uchwały oraz kandydatury na członka Rady Nadzorczej Betacom SA

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu od pełnomocnika akcjonariuszy Spółki, pana Jacka Wiankowskiego, pani Julii Rudzińskiej posiadającej, pana Mateusza Michalak oraz pana Jerzego Szendzielarz, projektu uchwały do...

>
24 sierpnia 2020 9/2020

Pismo akcjonariusza w sprawie kandydata na członka Rady Nadzorczej Betacom SA

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu pisma akcjonariusza pana Marka Szewczyka z dnia 22 sierpnia 2020 r. w sprawie Kandydata na członka Rady Nadzorczej, w którym akcjonariusz...

>
20 sierpnia 2020 8/2020

Zawiadomienie o podpisaniu porozumienia akcjonariuszy

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 sierpnia 2020 roku wpłynęło do Spółki Zawiadomienie o podpisaniu porozumienia akcjonariuszy Spółki podpisane w dniu 14 sierpnia 2020r. Zawiadomienie...

>
pokaż więcej