Raporty bieżące

Investor click mouse checking stock market on computer laptop with stock market graph up background
Betacom
Rok 2023
302023
8 listopada 2023

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Kredytobiorca”) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8 listopada 2023r. podpisał z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP SA”)...

>
13 października 2023 29/2023

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Kredytobiorca”) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 października 2023r. został podpisany z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. aneks do umowy z...

>
13 października 2023 28/2023

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Kredytobiorca”) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 października 2023r. został podpisany pomiędzy Emitentem a Bankiem Santander Bank Polska S.A. Aneks („Aneks”)...

>
13 października 2023 27/2023

Porozumienie do Umowy inwestycyjnej z dnia 5 czerwca 2018 r.

Zarząd spółki Betacom S.A. ( „Emitent”) w nawiązaniu do RB nr 26/2018 oraz RB 16/2021 i w związku z Umową Inwestycyjną z dnia 05 czerwca 2018 r. („Umowa”) informuje że...

>
22 września 2023 26/2023

Powołanie dotychczasowego członka Zarządu Betacom S.A. na stanowisko Prezesa Zarządu Betacom S.A.

Zarząd spółki Betacom S.A. („Emitent”) informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 2 z dnia 22 września 2023 roku powierzyła Panu Robertowi Fręchowiczowi dotychczasowemu członkowi Zarządu (raport bieżący nr 14/2020...

>
22 września 2023 25/2023

Powołanie członka Zarządu Betacom S.A. na kolejną kadencję

Zarząd spółki Betacom S.A. („Emitent”) informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 3 z dnia 22 września 2023 roku powołała Panią Magdę Pleskacz na kolejną kadencję, powierzając jej funkcję Wiceprezes...

>
21 września 2023 24/2023

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 września 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 19 w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy, na...

>
pokaż więcej