Kalendarz inwestora

African businesswoman analyzing statistics on laptop screen, working with financial graphs charts online, using business software for data analysis and project management concept, rear close up view
Betacom
28 lutego 2020

Przekazanie raportu za III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2020r., tj. na dzień 31 grudnia 2019r.

19 czerwca 2020

Przekazanie raportu rocznego roku obrotowego kończącego się 31 marca 2020r.

31 lipca 2020

Przekazanie raportu za I kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2021r., tj. na dzień 30 czerwca 2020r.

30 listopada 2020

Przekazanie raportu za I półrocze roku obrotowego kończącego się 31 marca 2021r., tj. na dzień 30 września 2020r.