Kalendarz inwestora

African businesswoman analyzing statistics on laptop screen, working with financial graphs charts online, using business software for data analysis and project management concept, rear close up view
Betacom
28 lutego 2024

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe za III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2024r., tj. na dzień 31 grudnia 2023r.

28 czerwca 2024

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024r.

28 sierpnia 2024

Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe za I kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2025r., tj. na dzień 30 czerwca 2024r.

9 grudnia 2024

Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe za I półrocze roku obrotowego kończącego się 31 marca 2025r., tj. na dzień 30 września 2024r.