Logistyka

Obecna sytuacja na rynku logistycznym zmienia się bardzo dynamicznie. W obliczu zaostrzającej się konkurencji na rynku transportowym optymalizacja kosztów, zwiększanie efektywności pracowników nabierają jeszcze większego znaczenia.

Wg. raportu PWC o perspektywach rozwoju transportu drogowego w Polsce w latach 2020-2030, w latach 2020-2022 wzrośnie tonaż (ok. 23%). Szacuje się również, że do końca 2020 wzrosną koszty działalności o 7-15%. Te dane jasno potwierdzają, że rosną wyzwania firm logistycznych związane z efektywnym zarządzaniem procesami logistycznymi w łańcuchu dostaw.

Jak w takim razie sprostać wymaganiom klientów, być co raz bardziej konkurencyjnym i dostarczać odpowiednią wartość dodaną dla naszych klientów przy wysokim poziomie kontroli kosztów? Odpowiedzią jest skorzystanie z technologii w postaci nowoczesnego systemu do zarządzania transportem – VIATMS.

Kluczem do zarządzania procesami logistycznymi jest obniżenie kosztów dzięki automatyzacji i robotyzacji czynności powielanych ręcznie. RPA czy elementy automatyki zaszyte w rozwiązaniach systemowych umożliwiają ok. 5% redukcji kosztów.

Równie ważnym aspektem są możliwości integracji z systemami zewnętrznymi, w tym klientów, stałych podwykonawców, a także systemami telematycznymi czy giełdami transportowymi. Należy dążyć do sprowadzenia pracy operacyjnej do jednej platformy, która sprzyja efektywności i ergonomii pracy. Ze względu na to, że to właśnie braki w obszarze dostępności czy integracji systemów sprawiają, że kluczowe informacje dla biznesu nie są monitorowane lub są monitorowane w niewłaściwy sposób.

To właśnie nowoczesne systemy TMS umożliwiają bezpieczny i szybki dostęp do transparentnej informacji, którą odpowiednie gospodarowanie umożliwia efektywne zarządzanie firmą. Betacom jako dostawca systemów i usług IT, obecny na rynku od 25 lat, doskonale zdaje sobie z tego sprawę i wspiera klientów w realizacji strategii biznesowej.

Digitalizacja to jedna z pięciu kluczowych sił, które ukształtują transport drogowy w Polsce w najbliższych latach

Wdrożenie rozwiązań z zakresu digitalizacji będzie kluczowe dla obniżania kosztów działalności, dostosowania usług do zmieniających się potrzeb klienta oraz wdrażania rozwiązań o wysokiej wartości dodanej. W krótszej perspektywie czasowej będą one dostępne jednak dla dużych przewoźników, którzy będą mieli możliwości ich wdrożenia, co może stworzyć dodatkową barierę dla mniejszych przedsiębiorców i przyczynić się do wzrostu koncentracji rynku.

Mali przewoźnicy powinni przeciwdziałać „wykluczeniu cyfrowemu” poprzez wykorzystywanie usług cyfrowych i standardowych rozwiązań, które będą dostępne w osiągalnych dla nich cenach np. w postaci powstających na rynku cyfrowych platform.

Raport PWC „Perspektywy rozwoju transportu drogowego w Polsce w latach 2020-2030.”

VIA TMS

System wspomagający planowanie, monitorowanie, rozliczanie, zarządzanie środkami transportu.

>