Władze spółki

young man in suit writing business papers at desk in modern coworking office. copy space
Betacom

Zarząd

Bartłomiej Antczak

Prezes Zarządu

Odpowiada za zarządzanie Grupą Betacom, przygotowanie oraz realizację strategii działalności, rozwój oferty na rynkach międzynarodowych oraz rozwój nowych linii biznesowych Grupy, w szczególności Edukacji oraz Smart Workplace.

Bezpośrednio nadzoruje projekty związane z wdrażaniem platformy edukacyjnej Eduwarebox.com oraz realizacje projektów badawczo-rozwojowych takich jak VRneck oraz Bloom.
Z Betacomem związany jest od ponad 3 lat. Wcześniej zdobywał doświadczenie w czołowych polskich firmach wdrażających rozwiązania IT. W ramach realizowanych projektów był odpowiedzialny za sprzedaż zaawansowanych rozwiązań technologicznych (BPM, SOA, ECM, BI) i rozwój relacji u kluczowych klientów z sektorów edukacji, telekomunikacji, finansów i służby zdrowia. Bazując na zdobytych doświadczeniach w obszarach wdrażania systemów wspomagających zarządzanie procesami biznesowymi w korporacjach oraz instytucjach publicznych, rozwija wiedzę i kompetencję dostarczania efektywnych rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów (machine learning).
Bartłomiej Antczak jest absolwentem Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, wydział School of Engineering.

Magda Pleskacz

Członek Zarządu

Jako dyrektor finansowy odpowiada za finanse Grupy Betacom i poszczególnych linii biznesowych. Zarządza pracą zespołu controllingu, planowaniem i realizacją budżetów linii biznesowych oraz nadzoruje kluczowe inwestycje w Grupie.

Z Betacomem związana od 4 lat, wcześniej w latach 2007-2016 była członkiem zarządu Learning Systems Poland S.A., gdzie odpowiadała za strategię rozwoju grupy szkół językowych, finanse, projekty due dilligence oraz rozwój systemów IT. W latach 2000-2006 pełniła funkcję kontrolera finansowego w EMPIK Sp. z o.o., gdzie odpowiadała za monitorowanie i kontrolę finansową spółek z grupy kapitałowej, proces budżetowy, analizę rentowności, optymalizację kosztów oraz audyty.
Magda Pleskacz jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, wydziału Zarządzania. Posiada również dużą wiedzę w zarządzaniu i rozwoju spółek również na rynkach międzynarodowych.

Robert Fręchowicz

Członek Zarządu

Założyciel Betacomu. Odpowiada za zarządzanie działem handlowym. Koordynuje i nadzoruje prace rozwojowe oraz sprzedażowe w ramach linii biznesowych Hybrydowe IT oraz Logistyka. Odpowiada również za współpracę z największymi partnerami biznesowymi Grupy.

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży IT. Przed założeniem Betacomu pracował w Banku Handlowym w Warszawie S. A. oraz był prezesem firmy komputerowej Datex s.c.
Robert Fręchowicz jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończył wiele kursów, m.in. dla doradców inwestycyjnych.

Rada nadzorcza

Zbigniew Wierzbicki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przez ponad 25 lat pełnił funkcje kierownicze w sektorze finansowym m.in. jako doradca Prezesa NBP, prezes i wiceprezes zarządu banków, a także jako dyrektor w bankach komercyjnych.

Związany również od wielu lat z branżą informatyczną. Swoje doświadczenie zdobywał w bankach i innych instytucjach, gdzie nadzorował działalność departamentów IT i był odpowiedzialny za projekty informatyczne w sektorze finansowym.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w której również zdobył również tytuł doktora nauk ekonomicznych. Uczestnik licznych szkoleń specjalistycznych m.in. zarządzanie bankiem w Northwestern University Kellogg College (Chicago-Evanston) USA, zintegrowane zarządzanie ryzykiem w Londynie etc.

Michał Kołosowski

Członek Rady Nadzorczej

Michał Kołosowski od roku 2007 jest partnerem w dziale audytu Grupy UHY ECA. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, analiz finansowych typu duediligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i real estate oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Autor licznych artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

W latach 2000-2004 pracował w firmie audytorskiej Roedl&Partner a następnie w latach 2004-2007 zdobywał doświadczenie w firmie PricewaterhouseCoopers.

Absolwent studiów ekonomicznych, specjalność Finanse i Rachunkowość. Posiada również certyfikat Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez Association of Chartered Certified Accountants (międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania).

Dariusz Bożeński

Członek Rady Nadzorczej

Posiada wszechstronne doświadczenie zawodowe związane z obszarem finansów, IT i administracji w firmach o kapitale polskim i zagranicznym, które z powodzeniem wykorzystuje w strategicznych i skomplikowanych projektach zawodowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in.: w ABB Zamech, Grupa Mostostal Gdańsk, Grupa Sanoma. Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek polskich i zagranicznych z obszaru nowoczesnych technologii (m.in. Tomorrow Sp. z o. o., Cyberbook).

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Informatyka i Ekonometria. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej oraz studia doktoranckie na tej samej uczelni.

Marcin Marczuk

Członek Rady Nadzorczej

Partner zarządzający kancelarii Królikowski Marczuk Dyl Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p., gdzie odpowiada za praktykę obrotu i transakcji na rynkach kapitałowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach nadzoru rynku finansowego oraz w kancelariach prawniczych.

Marcin Marczuk zasiadał oraz zasiada w radach nadzorczych wielu spółek publicznych takich jak m.in. Opera TFI S.A., Gadu – Gadu S.A. (obecnie GG Network SA), DDPP Securities S.A., Polski Holding Nieruchomości SA, Protektor SA, Mebelplast SA, Zortrax SA, Berling S.A., PFR S.A., Wikana SA, Benefit Systems SA, czy Koncept-L SA.

Komentator wydarzeń na rynku kapitałowym; współautor komentarzy: Prawa Rynku Kapitałowego (2014, 2016), do Ustawy o Obligacjach (2015) czy do Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (2016) (Wyd. C.H. BECK).

Absolwent WPiA UMCS w Lublinie; od 2005 roku radca prawny przy OIRP w Warszawie.

Jakub Baran

Członek Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu i jeden z założycieli Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. Członek Rad Nadzorczych spółek zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Hewlett-Packard Polska, IBM Polska oraz jako Dyrektor Wykonawczy i Dyrektor Operacyjny w Polskim Banku Komórek Macierzystych S.A. W trakcie pracy w branży IT znacząco umocnił pozycję firm takich jak HP oraz IBM u klientów telekomunikacyjnych.

Posiada bogate doświadczenie zdobyte podczas pracy w Polskim Banku Komórek Macierzystych związane z organizacją finansowania rozwoju spółki, w tym poprzez private equity oraz wprowadzenie spółki na GPW (IPO) oraz późniejsze SPO.

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, gdzie w 1995 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera elektronika.