Władze spółki

young man in suit writing business papers at desk in modern coworking office. copy space
Betacom

Zarząd

Magda Pleskacz

Wiceprezes Zarządu

Jako dyrektor finansowy odpowiada za finanse Grupy Betacom i poszczególnych linii biznesowych. Zarządza pracą zespołów finansowo – administracyjnych. Nadzoruje planowanie i realizację budżetów linii biznesowych oraz kluczowe inwestycje w Grupie.

Od 5 lat związana jest z Betacom’em. Wcześniej, w latach 2007-2016 była członkiem zarządu Learning Systems Poland S.A. gdzie odpowiadała za strategię rozwoju grupy szkół językowych, finanse, projekty due dilligence oraz rozwój systemów IT. W latach 2000-2006 pełniła funkcję m.in. kontrolera finansowego w EMPIK Sp. z o.o., gdzie odpowiadała za monitorowanie i kontrolę finansową spółek z grupy kapitałowej, proces budżetowy, analizę rentowności, optymalizację kosztów oraz audyty.

Magda Pleskacz jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, wydziału Zarządzania. Posiada również duże doświadczenie w zarządzaniu i rozwoju spółek, również na rynkach międzynarodowych.

Robert Fręchowicz

Członek Zarządu

Założyciel Betacomu. Odpowiada za zarządzanie działem handlowym. Koordynuje i nadzoruje prace rozwojowe oraz sprzedażowe w ramach linii biznesowych Hybrydowe IT oraz Logistyka. Odpowiada również za współpracę z największymi partnerami biznesowymi Grupy.

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży IT. Przed założeniem Betacomu pracował w Banku Handlowym w Warszawie S. A. oraz był prezesem firmy komputerowej Datex s.c.
Robert Fręchowicz jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończył wiele kursów, m.in. dla doradców inwestycyjnych.

Rada nadzorcza

Zbigniew Wierzbicki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przez 25 lat pełnił funkcje kierownicze w sektorze finansowym m.in. jako doradca Prezesa NBP, prezes i wiceprezes zarządu banków, a także dyrektor w bankach komercyjnych. Był też wiceprezesem Korona TFI SA. Przewodniczący i członek rad nadzorczych w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach. Specjalizował się w bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej.

Związany od wielu lat z branżą informatyczną. Swoje doświadczenie zdobywał w ICL Poland, Softbank SA itd. Był też przewodniczącym i członkiem RN w firmach IT. Ponadto w wielu firmach nadzorował działalność IT. Przez 10 lat był dyrektorem i trenerem w firmie CRM SA będącej ATO i ACO w zakresie zarządzania projektami.

Absolwent SGH, w której uzyskał tytuł doktora. Był pracownikiem naukowym SGH, WSUiB, WSFiZ, Uniwersytetu Bournemouth (UK) itd. Wykładowca studiów podyplomowych i doktoranckich w zakresie zarządzania finansami i zarządzania strategicznego. Uczestnik wielu szkoleń specjalistycznych m.in. zarządzanie bankiem w Northwestern University Kellogg College (USA), zintegrowane zarządzanie ryzykiem w Londynie etc. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, investment management, M&A i zarządzaniu finansami projektów.

Jakub Baran

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu i jeden z założycieli Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. Członek Rad Nadzorczych spółek zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Hewlett-Packard Polska, IBM Polska oraz jako Dyrektor Wykonawczy i Dyrektor Operacyjny w Polskim Banku Komórek Macierzystych S.A. W trakcie pracy w branży IT znacząco umocnił pozycję firm takich jak HP oraz IBM u klientów telekomunikacyjnych.

Posiada bogate doświadczenie zdobyte podczas pracy w Polskim Banku Komórek Macierzystych związane z organizacją finansowania rozwoju spółki, w tym poprzez private equity oraz wprowadzenie spółki na GPW (IPO) oraz późniejsze SPO.

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, gdzie w 1995 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera elektronika.

Michał Kołosowski

Członek Rady Nadzorczej

Michał Kołosowski od roku 2007 jest partnerem w dziale audytu Grupy UHY ECA. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, analiz finansowych typu duediligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i real estate oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Autor licznych artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

W latach 2000-2004 pracował w firmie audytorskiej Roedl&Partner a następnie w latach 2004-2007 zdobywał doświadczenie w firmie PricewaterhouseCoopers.

Absolwent studiów ekonomicznych, specjalność Finanse i Rachunkowość. Posiada również certyfikat Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez Association of Chartered Certified Accountants (międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania).

Marcin Marczuk

Członek Rady Nadzorczej

Partner zarządzający kancelarii Królikowski Marczuk Dyl Adwokaci i Radcowie Prawni, gdzie odpowiada za praktykę obrotu i transakcji na rynku kapitałowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w instytucjach nadzoru rynku finansowego oraz w kancelariach prawniczych. Prawnik rekomendowany przez wiodące rankingi prawnicze w obszarze Capital Markets: Equity, Debt oraz M&A.

Zasiadał w organach nadzorczych oraz komitetach wielu podmiotów nadzorowanych, spółek publicznych i niepublicznych. Obecnie funkcje nadzorcze sprawuje m.in. w Benefit Systems SA, Koncept-L SA., Projprzem Makrum SA, Transpolonia SA czy Wikana SA.

Komentator medialny wydarzeń na rynku kapitałowym. Prelegent licznych konferencji, kongresów czy sympozjów gospodarczych i prawniczych. Współautor komentarzy do: Prawa Rynku Kapitałowego (2014, 2016, 2018), Ustawy o Obligacjach (2015, 2019) czy Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (MAR) (2016) (wszystkie Wyd. C.H. BECK w serii Duże Komentarze).

Absolwent WPiA UMCS w Lublinie; od 2005 roku radca prawny przy OIRP w Warszawie.

Z Betacom z przerwą związany od 2012 roku.

Paweł Mielcarz

Członek Rady Nadzorczej

Dr hab. Paweł Mielcarz jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie pełni obowiązki Kierownika Katedry Finansów, Koordynatora Merytorycznego studiów MBA Finanse i podyplomowych studiów finansowych. W czasie pracy w ALK pracował również m.in. jako członek Komitetu Finansowego oraz wicedyrektor Kolegium Finansów i Zarzadzania odpowiadający za rozwój anglojęzycznych studiów z zakresu finansów i rachunkowości.

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm oraz projektów inwestycyjnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów i referatów naukowych oraz książek: „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw” i „Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce”.

Prowadził zajęcia m.in. z szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw w ramach studiów dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w ALK i w kilku innych europejskich uczelniach. Od ośmiu lat na stałe współpracuje w ESSCA School of Management, gdzie prowadzi wykłady w ramach studiów magisterskich z dziedziny finansów. Umiejętności dydaktyczne rozwijał podczas kursów organizowanych przez Harvard Business School: Global Colloquium on Participant – Centered Learning oraz Case Study Workshop. Jako konsultant współpracujący głównie z DCF Consulting brał udział w przygotowaniu kilkuset projektów doradczych i ekspertyz. Podczas pracy jako biegły sądowy przygotowywał opinie dla sądów powszechnych, prokuratorów oraz dla Komisji Nadzoru Finansowego.

W karierze zawodowej profesor Mielcarz pełnił także funkcję członka kilku rad nadzorczych oraz doradcy Zarządu PGNiG S.A. Posiada doświadczenie w zarządzaniu towarzystwem ubezpieczeniowym pełniąc przez kilka miesięcy obowiązki Prezesa Zarządu Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jako członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji zarządczej.