Władze spółki

young man in suit writing business papers at desk in modern coworking office. copy space
Betacom

Zarząd

Robert Fręchowicz

Prezes Zarządu

Założyciel Betacomu. Odpowiada za zarządzanie działem handlowym. Koordynuje i nadzoruje prace rozwojowe oraz sprzedażowe w ramach linii biznesowych Hybrydowe IT oraz Logistyka. Odpowiada również za współpracę z największymi partnerami biznesowymi Grupy.

Posiada wieloletnie doświadczenie w branży IT. Przed założeniem Betacomu pracował w Banku Handlowym w Warszawie S. A. oraz był prezesem firmy komputerowej Datex s.c.

Robert Fręchowicz jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończył wiele kursów, m.in. dla doradców inwestycyjnych.

Magda Pleskacz

Wiceprezes Zarządu

Jako dyrektor finansowy odpowiada za finanse Grupy Betacom i poszczególnych linii biznesowych. Zarządza pracą zespołów finansowo – administracyjnych. Nadzoruje planowanie i realizację budżetów linii biznesowych oraz kluczowe inwestycje w Grupie.

Od 6 lat związana jest z Betacom’em. Wcześniej, w latach 2007-2016 była członkiem zarządu Learning Systems Poland S.A. gdzie odpowiadała za strategię rozwoju grupy szkół językowych, finanse, projekty due dilligence oraz rozwój systemów IT. W latach 2000-2006 pełniła funkcję m.in. kontrolera finansowego w EMPIK Sp. z o.o., gdzie odpowiadała za monitorowanie i kontrolę finansową spółek z grupy kapitałowej, proces budżetowy, analizę rentowności, optymalizację kosztów oraz audyty.

Magda Pleskacz jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, wydziału Zarządzania. Posiada również duże doświadczenie w zarządzaniu i rozwoju spółek, również na rynkach międzynarodowych.

Rada nadzorcza

Zbigniew Prussak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalizacji fizyka. Posiada rozległe, wieloletnie doświadczenie zarówno technicznym w inżynierii oprogramowania, jak i w zarządzaniu w międzynarodowych i polskich koncernach informatycznych. Dyrektor Departamentu Informatyki PGNiG SA i Dyrektor Informatyki Grupy Kapitałowej PGNiG SA.

Ukończył studia podyplomowe w Polsko-Francuskiej Szkole Bankowości przy banku BISE SA.
Karierę zawodową rozpoczął Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Chemii Fizycznej w zakładzie Katalizy na metalach. W latach 1993-1996 pracował w oddziale warszawskim Banku Pocztowego na stanowisku zastępcy dyrektora oddziału.

Od 1996 roku pracował w różnych firmach informatycznych: Computron Polska Sp. z o.o., SAP Polska Sp. z o.o., Softbank SA , następnie kierował polskim oddziałem CSC Sp. z o.o.
W latach 2007- 2008 i 2015- 2020 kierował Departamentem Informatyki w PGNiG SA.
Był pracownikiem grupy Asseco w firmach SPIN SA, ABG SA i Asseco SA.
Członek Rad Nadzorczych Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Polskiej Spółki Gazownictwa i Uni-Net Poland Sp. z o.o.

Jakub Baran

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Prezes Zarządu i jeden z założycieli Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. Członek Rad Nadzorczych spółek zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Hewlett-Packard Polska, IBM Polska oraz jako Dyrektor Wykonawczy i Dyrektor Operacyjny w Polskim Banku Komórek Macierzystych S.A. W trakcie pracy w branży IT znacząco umocnił pozycję firm takich jak HP oraz IBM u klientów telekomunikacyjnych.

Posiada bogate doświadczenie zdobyte podczas pracy w Polskim Banku Komórek Macierzystych związane z organizacją finansowania rozwoju spółki, w tym poprzez private equity oraz wprowadzenie spółki na GPW (IPO) oraz późniejsze SPO.

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, gdzie w 1995 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera elektronika.

Michał Kołosowski

Członek Rady Nadzorczej

Michał Kołosowski w latach 2007-2023 był partnerem w dziale audytu Grupy UHY ECA.

Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, analiz finansowych typu duediligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i real estate. Autor licznych artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

W poprzednich okresach pracował w firmie Roedl&Partner oraz firmie PricewaterhouseCoopers.

Absolwent studiów ekonomicznych, specjalność Finanse i Rachunkowość. Posiada również certyfikat Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez Association of Chartered Certified Accountants (międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania).

Paweł Mielcarz

Członek Rady Nadzorczej

Dr hab. Paweł Mielcarz jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie pełni obowiązki Kierownika Katedry Finansów, Koordynatora Merytorycznego studiów MBA Finanse i podyplomowych studiów finansowych. W czasie pracy w ALK pracował również m.in. jako członek Komitetu Finansowego oraz wicedyrektor Kolegium Finansów i Zarzadzania odpowiadający za rozwój anglojęzycznych studiów z zakresu finansów i rachunkowości.

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm oraz projektów inwestycyjnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów i referatów naukowych oraz książek: „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw” i „Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce”.

Prowadził zajęcia m.in. z szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw w ramach studiów dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w ALK i w kilku innych europejskich uczelniach. Od ośmiu lat na stałe współpracuje w ESSCA School of Management, gdzie prowadzi wykłady w ramach studiów magisterskich z dziedziny finansów. Umiejętności dydaktyczne rozwijał podczas kursów organizowanych przez Harvard Business School: Global Colloquium on Participant – Centered Learning oraz Case Study Workshop. Jako konsultant współpracujący głównie z DCF Consulting brał udział w przygotowaniu kilkuset projektów doradczych i ekspertyz. Podczas pracy jako biegły sądowy przygotowywał opinie dla sądów powszechnych, prokuratorów oraz dla Komisji Nadzoru Finansowego.

W karierze zawodowej profesor Mielcarz pełnił także funkcję członka kilku rad nadzorczych oraz doradcy Zarządu PGNiG S.A. Posiada doświadczenie w zarządzaniu towarzystwem ubezpieczeniowym pełniąc przez kilka miesięcy obowiązki Prezesa Zarządu Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jako członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji zarządczej.

Karol Cieślak

Członek Rady Nadzorczej

Ekonomista, menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu holdingowymi strukturami przedsiębiorstw, zarządzaniu aktywami i procesami inwestycyjnymi, zarządzaniu operacyjnym zróżnicowanymi obszarami branży IT. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Finansów i Statystyki.

W latach 1991-2004 pracował w wielu instytucjach finansowych na stanowiskach dyrektorskich i w zarządach.
Od roku 2005 związany z branżą informatyczną w zarządach spółek Ster Projekt S.A., ABG Ster Projekt S.A.. Od 2009 roku jako dyrektor zarządzający w Asseco Poland S.A. i później jako wiceprezes zarządu Asseco Data Systems S.A., nadzorował i zarządzał wieloma obszarami biznesowymi.
Od listopada 2020 r. do października 2021 r. członek zarządu spółki Betacom S.A. a później od listopada 2021 r. do marca 2023 r. doradca zarządu w spółce Betacom S.A.