Smart workplace

Celebrating success. Business people giving each other high-five and smiling while working together in the modern office. Teamwork

Zmienia się świat, zmienia się biznes, zmieniają się pracownicy, sposoby wykonywania pracy i całe środowisko biurowe. Tempo zachodzących zmian może obezwładniać: nowe szanse i zagrożenia powstają błyskawicznie a potem równie szybko ewoluują i znikają.

Cyfrowa transformacja to napędzana przez nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, mobilność czy big data, podróż, podczas której organizacje muszą elastycznie dopasowywać się do tych zmian przygotowując się na trudną do przewidzenia przyszłość. Przy tym sama technologia nie wystarczy: rekrutacja i pozyskiwanie talentów to jedno z głównych wyzwań, z jakimi mierzą się dzisiaj firmy.

Co oznacza transformacja środowiska pracy? Z jednej strony digitalizację procesów i wyeliminowanie dokumentów papierowych, z drugiej – pozyskiwanie, rozwijanie i motywowanie talentów, które będą w stanie wykreować przewagę konkurencyjną.

Betacom oferuje innowacyjne rozwiązania IT, które pozwalają skutecznie odpowiadać na zmieniające się potrzeby pracowników, nowe wymagania biznesu i reagować na wyzwania, jakie jutro powstaną w środowisku pracy. Zmieniamy tradycyjne biuro w smart workplace, cyfrową, inteligentną przestrzeń pracy, w którym pracownicy mogą dzięki technologiom rozwinąć pełnię swoich możliwości a firma – osiągnąć nowe poziomy wydajności.

Do 2022 roku globalna gospodarka będzie w większości cyfrowa – ponad 60% światowego GDP będzie zdigitalizowane a wzrost we wszystkich sektorach będzie napędzany przez oferty rozwinięte dzięki technologiom informatycznym*

„Technologia zmienia tradycyjne sposoby pracy. Wpływa to na kulturę organizacyjną, wymagane umiejętności, źródła pozyskiwania talentów, środowisko pracy a także naturę i skład personelu. Wszystkie organizacje muszą być przygotowane na tą rewolucję”

Roberta Bigliani wiceprezes, IDC

* Top 10 Predictions For Worldwide IT, 2019, IDC

Enterprise Content Management

Zarządzanie wiedzą pozwala osiągać więcej.

>

Human Capital Management

Większa innowacyjność i lepsze wyniki dzięki zarządzaniu talentami.

>