Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

4/2011 - Betacom - Zmiany w składzie Zarządu Betacom S.A. 27 stycznia 2011

Zarząd Betacom SA, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż na mocy:

  • uchwały nr 02/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu Betacom S.A. Członka Zarządu Pana Rafała Jagniewskiego.,

Zarząd Betacom SA, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż na mocy:

  • uchwały nr 03/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku Rada Nadzorcza powołała na Członka Zarządu Spółki Betacom S.A. Pana Alberta Borowskiego na pięcioletnią kadencję.

Pan Albert Borowski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej jak i kilku studiów podyplomowych m.in. na SGH.

Przebieg kariery zawodowej Pana Alberta Borowskiego:
2010 – nadal   Prezes Zarządu Spółki Content Value S.A.
2007 – 2010    Członek Zarządu BETAOM S.A.
2004 – 2007    kierowanie Departamentem Funduszy Strukturalnych i Pomocowych w Urzędzie Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
2002 – 2003    prowadzenie własnej firmy konsultingowej działającej w obszarze funduszy unijnych, IT i innowacji.
2003 – 2004    Prezes Zarządu Fundacji ATK.
2002 – 2003    prowadzenie własnej firmy konsultingowej działającej w obszarze funduszy unijnych, IT i innowacji.
1999 – 2002     Prezes Zarządu PEKAES S.A. – spółki dominującej w grupie kapitałowej PEKAES.
1997 – 1999     członek Zespołu Negocjacyjnego ds. negocjacji o członkostwo Polski w UE i Negocjator rozdziału „telekomunikacja, poczta i technologie informacyjne” pełniąc funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Łączności.

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Albert Borowski nie pełnił funkcji członka organów administrujących, zarządzających lub nadzorczych, oprócz wyżej wymienionych.
Pan Albert Borowski:
- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;
- nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat;
- nie jest wpisany w Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij