Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

9/2019 - Betacom - Zawarcie znaczącej umowy 17 czerwca 2019

 

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Kredytobiorca”) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 czerwca 2019r. został podpisany pomiędzy Emitentem a Bankiem Santander Bank Polska S.A. Aneks („Aneks”) do umowy o MultiLinię nr KO1088/17 z dnia 18.06.2018r. o kredyt obrotowy celowy i gwarancje z limitem 9,9 mln zł. Aneks został zawarty do 31.01.2020 r.

Podpisany Aneks wskazuje, że w ramach limitu dostępny jest następujący kredyt i gwarancje, przy czym łączna wykorzystana kwota nie może przekroczyć ustalonego limitu:
• Kredyt obrotowy celowy na finansowanie kontraktów do kwoty 7,4 mln zł
• Gwarancje bankowe, bądź wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu do kwoty 6 mln zł.
Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M + marża banku.

Emitent wskazuje, że stroną Aneksu jest spółka Edventure Reserch Lab Sp. z o.o., która korzysta z przyznanego Emitentowi w związku z umową o MultiLinię nr KO1088/17 z dnia 18.06.2018r. kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2,5 mln zł z możliwością korzystania z tego kredytu do wysokości 500 tys. zł.

Emitent podaje niniejsze informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w ocenie Emitenta mają istotne znaczenie dla jego działalności.

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij