Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

O firmie

CREATE OPPORTUNITIES FOR CHANGES

Dojrzałe organizacje charakteryzują się odpowiedzialnością i troską o swoich partnerów biznesowych. Od ponad 20 lat trzymamy rękę na pulsie rynku IT i uważnie wsłuchujemy się w potrzeby klientów - projektujemy, doradzamy, wdrażamy.

Jesteśmy polską firmą posiadającą bliskie relacje partnerskie z globalnymi dostawcami rozwiązań. Wyróżnia nas wiedza i doświadczenie. Szerokie kompetencje pozwalają skutecznie realizować kompleksowe projekty w kluczowych sektorach gospodarki.

Stale się rozwijamy. Doskonale rozumiemy wartość innowacji, ale równocześnie wiemy, że muszą one odpowiadać istniejącym uwarunkowaniom wewnętrznym i rynkowym.

Wierzymy, że profesjonalne podejście opiera się na szacunku. Partnerska współpraca przynosi korzyści wszystkim stronom i pozwala osiągać ambitne cele.

Wyrazem naszego podejścia jest oferta: nowoczesna, spójna, dopasowana do sytuacji rynkowej i potrzeb klientów.

Zarząd

Rada Nadzorcza

Zbigniew Wierzbicki Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Wierzbicki Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan dr Zbigniew R. Wierzbicki jest absolwentem (mgr i dr) SGPiS/SGH). Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny SGH, Akademii Finansów, Uniwersytetu w Bournemouth (UK), WSFiZ (do 30.09.2016) etc. Od 01.07.2006 do k. 2016 r. r. dyr. ds. doradztwa fin. oraz trener wiodący w zakresie problematyki finansowej w firmie CRM SA (akredytowanej organizacji szkoleniowej ATO i akredytowanej organizacji doradczej ACO w zakresie project management). Obecnie Wiceprezes Zarządu w CRM Finance sp. z o.o. Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach zagranicznych m.in. zarządzanie bankiem w Northwestern University Kellogg College (Chicago-Evanston) USA, zintegrowane zarządzanie ryzykiem w Londynie etc. Autor i współautor ponad 200 publikacji i referatów. Obecnie wykładowca na st.podypl. i dokt. w SGH w zakresie zarządzania finansami i zarządzania strategicznego.
Przez ponad 25 lat pełnił funkcje kierownicze w sektorze finansowym (m.in. doradca Prezesa NBP, prezes i wiceprezes zarządów banków, a także dyrektor banku w wielu bankach komercyjnych, wiceprezes Korona TFI, dyr. w PZU SA odpowiedzialny za pion ubezpieczeń finansowych itd. specjalizujący się w bankowości inwestycyjnej, korporacyjnej i municypalnej. Przew. i czł. wielu RN instytucji finansowych i przedsiębiorstw.
Jednocześnie od połowy lat 80. XX w. równolegle związany ściśle z branżą informatyczną, jako pracownik ICL Poland, a następnie SOFTBANK SA, przew. RN SABA SA w Bydgoszczy, Przew. RN NOVUM w Łomży, Wiceprzew. RN w WONLOK SA, a następnie EPSILIO SA w Łodzi itd. Ponadto w kilku bankach i innych instytucjach nadzorował działalność departamentów informatyki i był odpowiedzialny – jako kierownik PM lub Przew. Kom. Sterujących za wiele projektów informatycznych w sektorze finansowym. W ZBP członek rad Forum Strategii Bankowych i Forum Nowoczesnego Samorządu. Współpracownik periodyków wydawanych pod auspicjami ZBP.

Michał Kołosowski Członek Rady Nadzorczej
Michał Kołosowski Członek Rady Nadzorczej

Pan Michał Kołosowski zdobył dyplom magistra ekonomii – specjalność Finanse i Rachunkowość, posiada również certyfikat Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez Association of CharteredCertifiedAccountants (międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania). W latach 2000-2004 pracował w firmie audytorskiej Roedl&Partner a następnie w latach 2004-2007 zdobywał doświadczenie w firmie PricewaterhouseCoopers. Pan Michał Kołosowski od roku 2007 jest partnerem w dziale audytu Grupy UHY ECA. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu duediligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i real estate oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Autor licznych artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Marek Szewczyk Członek Rady Nadzorczej
Marek Szewczyk Członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Szewczyk jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studia podyplomowe Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu Psychologii Biznesu oraz studium podyplomowe Akademii Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego. Ponadto ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania strategicznego i sprzedaży prowadzone przez ICAN Institute. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w branży IT. Wieloletni pracownik firmy Hewlett-Packard Enterprise pełniący funkcje Global Account Managera odpowiedzialnego za sprzedaż zaawansowanych rozwiązań informatycznych oraz współpracę ze strategicznymi klientami sektora Telco&Media, Oil&Gas oraz Utilities.

Dariusz Bożeński Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Bożeński Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Informatyka i Ekonometria. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej oraz studia doktoranckie na tej samej uczelni.
Doświadczenie zawodowe zdobył w następujących firmach: ABB Zamech, Grupa Mostostal Gdańsk, Grupa Sanoma. Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek z obszaru nowoczesnych technologii, polskich i zagranicznych (m.in. Tomorrow Sp. z o. o., Cyberbook).
W ABB Zamech pełnił rolę kontrolera finansowego, w pozostałych podmiotach dyrektora finansowego, członka zarządu.
W Grupie Mostostal odpowiedzialny za nadzór właścicielski, konsolidację sprawozdań, projekty akwizycyjne i budżetowanie, a także projekty developerskie i komercyjne. Pełnił funkcję członka zarządu Parku Wodnego Sopot.
W Grupie Sanoma odpowiedzialny za finanse, pozyskiwanie finansowania, projekty due dilligence, rozwój IT, administrację, nadzór właścicielski, Code of Conduct i raportowanie wyników (Sanoma jest spółką notowaną na NASDAQ). Jest także absolwentem Samona Executive Programm – programu dla kadry managerskiej realizowanego przez Aalto University wraz z IMD i IESE.
W Grupie Trefl S.A. odpowiedzialny za finanse, kadry i administrację. Stworzył i wdraża projekt Centrum Usług Finansowo–Kadrowych dla spółek z Grupy Trefl. Współpracuje z instytucjami finansowymi - bankami i funduszami inwestycyjnymi oraz z instytucjami unijnymi w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji.
Posiada ugruntowane i wszechstronne doświadczenie zawodowe związane z obszarem finansów, IT i administracji w firmach o kapitale polskim i zagranicznym, które z powodzeniem wykorzystuje w coraz bardziej odpowiedzialnych i skomplikowanych projektach zawodowych.

Marcin Marczuk Członek Rady Nadzorczej
Marcin Marczuk Członek Rady Nadzorczej

Absolwent WPiA UMCS w Lublinie; od 2005 roku radca prawny przy OIRP w Warszawie. Obecnie - partner zarządzający kancelarii Królikowski Marczuk Geromin Adwokaci i Radcowie Prawni sp.p., gdzie odpowiada za praktykę obrotu i transakcji na rynkach kapitałowych.
W latach 1996-1999 pracownik Urzędu KPWiG (obecnie KNF). W latach 1999-2003 zatrudniony w spółce publicznej Compensa SA. W latach 2003-2006 dyrektor Biura Prezydialnego, Prokurent i Rzecznik Prasowy w PTU S.A. W latach 2007-2017 partner zarządzający kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy.
Doświadczenie zdobywa i zdobywał jako członek rad nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych: m.in. Opera TFI S.A., Gadu – Gadu S.A. (obecnie GG Network SA), DDPP Securities S.A., Polski Holding Nieruchomości SA, Protektor SA, Betacom SA, Mebelplast SA, Zortrax SA, Berling S.A., PFR S.A., Wikana SA, Benefit Systems SA, czy Koncept-L SA.
Komentator wydarzeń na rynku kapitałowym; współautor komentarzy: Prawa Rynku Kapitałowego (2014, 2016), do Ustawy o Obligacjach (2015) czy do Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (2016) (Wyd. C.H. BECK).

Partnerzy

Nagrody

Relacje inwestorskie

Kontakt dla mediów
Kontakt dla mediów

Damian Ziąber

T: +48 502 591 655

damian.ziaber@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij