Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

O firmie

Dojrzałe organizacje charakteryzują się odpowiedzialnością i troską o swoich partnerów biznesowych. Od ponad 20 lat trzymamy rękę na pulsie rynku IT i uważnie wsłuchujemy się w potrzeby klientów - projektujemy, doradzamy, wdrażamy.

Jesteśmy polską firmą posiadającą bliskie relacje partnerskie z globalnymi dostawcami rozwiązań. Wyróżnia nas wiedza i doświadczenie. Szerokie kompetencje pozwalają skutecznie realizować kompleksowe projekty w kluczowych sektorach gospodarki.

Stale się rozwijamy. Doskonale rozumiemy wartość innowacji, ale równocześnie wiemy, że muszą one odpowiadać istniejącym uwarunkowaniom wewnętrznym i rynkowym.

Wierzymy, że profesjonalne podejście opiera się na szacunku. Partnerska współpraca przynosi korzyści wszystkim stronom i pozwala osiągać ambitne cele.

Wyrazem naszego podejścia jest oferta: nowoczesna, spójna, dopasowana do sytuacji rynkowej i potrzeb klientów.

Zarząd

Rada Nadzorcza

Zbigniew Wierzbicki Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Wierzbicki Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan dr Zbigniew R. Wierzbicki jest absolwentem (mgr i dr) SGPiS/SGH). Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny SGH, Akademii Finansów, Uniwersytetu w Bournemouth (UK), WSFiZ (do 30.09.2016) etc. Od 01.07.2006 do k. 2016 r. r. dyr. ds. doradztwa fin. oraz trener wiodący w zakresie problematyki finansowej w firmie CRM SA (akredytowanej organizacji szkoleniowej ATO i akredytowanej organizacji doradczej ACO w zakresie project management). Obecnie Wiceprezes Zarządu w CRM Finance sp. z o.o. Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach zagranicznych m.in. zarządzanie bankiem w Northwestern University Kellogg College (Chicago-Evanston) USA, zintegrowane zarządzanie ryzykiem w Londynie etc. Autor i współautor ponad 200 publikacji i referatów. Obecnie wykładowca na st.podypl. i dokt. w SGH w zakresie zarządzania finansami i zarządzania strategicznego.
Przez ponad 25 lat pełnił funkcje kierownicze w sektorze finansowym (m.in. doradca Prezesa NBP, prezes i wiceprezes zarządów banków, a także dyrektor banku w wielu bankach komercyjnych, wiceprezes Korona TFI, dyr. w PZU SA odpowiedzialny za pion ubezpieczeń finansowych itd. specjalizujący się w bankowości inwestycyjnej, korporacyjnej i municypalnej. Przew. i czł. wielu RN instytucji finansowych i przedsiębiorstw.
Jednocześnie od połowy lat 80. XX w. równolegle związany ściśle z branżą informatyczną, jako pracownik ICL Poland, a następnie SOFTBANK SA, przew. RN SABA SA w Bydgoszczy, Przew. RN NOVUM w Łomży, Wiceprzew. RN w WONLOK SA, a następnie EPSILIO SA w Łodzi itd. Ponadto w kilku bankach i innych instytucjach nadzorował działalność departamentów informatyki i był odpowiedzialny – jako kierownik PM lub Przew. Kom. Sterujących za wiele projektów informatycznych w sektorze finansowym. W ZBP członek rad Forum Strategii Bankowych i Forum Nowoczesnego Samorządu. Współpracownik periodyków wydawanych pod auspicjami ZBP.

Artur Binkowski Sekretarz Rady Nadzorczej
Artur Binkowski Sekretarz Rady Nadzorczej

Magister prawa, radca prawny wpisany na listę radców prawnych w OIRP Warszawa od 1997 roku.
Przez 12 lat pracował w firmach konsultingowych wielkiej czwórki Ernst & Young i KPMG na stanowiskach menedżerskich oraz w międzynarodowej kancelarii prawnej, specjalizował się w szeroko pojętych zagadnieniach podatkowych.
Uczestniczył w projektach restrukturyzacyjnych i przekształceniowych spółek notowanych na GPW, w czasie których odpowiadał za przeglądy podatkowe.
Przez ostatnie 7 lat prowadzi kancelarię prawną w ramach której świadczy usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych z branży bankowości, finansowej, IT oraz deweloperskiej.
Specjalizuje się w prawie gospodarczym, bankowym, finansowym, autorskim oraz podatkowym. Włada językami: angielskim, niemieckim oraz włoskim.

Michał Kołosowski Członek Rady Nadzorczej
Michał Kołosowski Członek Rady Nadzorczej

Pan Michał Kołosowski zdobył dyplom magistra ekonomii – specjalność Finanse i Rachunkowość, posiada również certyfikat Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez Association of CharteredCertifiedAccountants (międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania). W latach 2000-2004 pracował w firmie audytorskiej Roedl&Partner a następnie w latach 2004-2007 zdobywał doświadczenie w firmie PricewaterhouseCoopers. Pan Michał Kołosowski od roku 2007 jest partnerem w dziale audytu Grupy UHY ECA. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu duediligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i real estate oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Autor licznych artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Marek Szewczyk Członek Rady Nadzorczej
Marek Szewczyk Członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Szewczyk jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studia podyplomowe Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu Psychologii Biznesu oraz studium podyplomowe Akademii Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego. Ponadto ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania strategicznego i sprzedaży prowadzone przez ICAN Institute. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w branży IT. Wieloletni pracownik firmy Hewlett-Packard Enterprise pełniący funkcje Global Account Managera odpowiedzialnego za sprzedaż zaawansowanych rozwiązań informatycznych oraz współpracę ze strategicznymi klientami sektora Telco&Media, Oil&Gas oraz Utilities.

Dariusz Bożeński Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Bożeński Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Informatyka i Ekonometria. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej oraz studia doktoranckie na tej samej uczelni.
Doświadczenie zawodowe zdobył w następujących firmach: ABB Zamech, Grupa Mostostal Gdańsk, Grupa Sanoma. Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek z obszaru nowoczesnych technologii, polskich i zagranicznych (m.in. Tomorrow Sp. z o. o., Cyberbook).
W ABB Zamech pełnił rolę kontrolera finansowego, w pozostałych podmiotach dyrektora finansowego, członka zarządu.
W Grupie Mostostal odpowiedzialny za nadzór właścicielski, konsolidację sprawozdań, projekty akwizycyjne i budżetowanie, a także projekty developerskie i komercyjne. Pełnił funkcję członka zarządu Parku Wodnego Sopot.
W Grupie Sanoma odpowiedzialny za finanse, pozyskiwanie finansowania, projekty due dilligence, rozwój IT, administrację, nadzór właścicielski, Code of Conduct i raportowanie wyników (Sanoma jest spółką notowaną na NASDAQ). Jest także absolwentem Samona Executive Programm – programu dla kadry managerskiej realizowanego przez Aalto University wraz z IMD i IESE.
W Grupie Trefl S.A. odpowiedzialny za finanse, kadry i administrację. Stworzył i wdraża projekt Centrum Usług Finansowo–Kadrowych dla spółek z Grupy Trefl. Współpracuje z instytucjami finansowymi - bankami i funduszami inwestycyjnymi oraz z instytucjami unijnymi w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji.
Posiada ugruntowane i wszechstronne doświadczenie zawodowe związane z obszarem finansów, IT i administracji w firmach o kapitale polskim i zagranicznym, które z powodzeniem wykorzystuje w coraz bardziej odpowiedzialnych i skomplikowanych projektach zawodowych.

Partnerzy

Nagrody

Relacje inwestorskie

Betacom SA
Betacom SA

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

betacom@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij