Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

O firmie

Dojrzałe organizacje charakteryzują się odpowiedzialnością i troską o swoich partnerów biznesowych. Od ponad 20 lat trzymamy rękę na pulsie rynku IT i uważnie wsłuchujemy się w potrzeby klientów - projektujemy, doradzamy, wdrażamy.

Jesteśmy polską firmą posiadającą bliskie relacje partnerskie z globalnymi dostawcami rozwiązań. Wyróżnia nas wiedza i doświadczenie. Szerokie kompetencje pozwalają skutecznie realizować kompleksowe projekty w kluczowych sektorach gospodarki.

Stale się rozwijamy. Doskonale rozumiemy wartość innowacji, ale równocześnie wiemy, że muszą one odpowiadać istniejącym uwarunkowaniom wewnętrznym i rynkowym.

Wierzymy, że profesjonalne podejście opiera się na szacunku. Partnerska współpraca przynosi korzyści wszystkim stronom i pozwala osiągać ambitne cele.

Wyrazem naszego podejścia jest oferta: nowoczesna, spójna, dopasowana do sytuacji rynkowej i potrzeb klientów.

Zarząd

Rada Nadzorcza

Zbigniew Wierzbicki Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Wierzbicki Przewodniczący Rady Nadzorczej

Doktor nauk ekonomicznych (absolwent – mgr i dr – SGPiS/SGH). Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny SGH , Akademii Finansów, Uniwersytetu w Bournemouth UK, WSFiZ (do 30.09.2015) etc.
Od 01.07.2006 r. dyrektor ds. doradztwa finansowego oraz trener wiodący w zakresie problematyki finansowej w firmie CRM SA będącej pierwszą w Polsce akredytowaną organizacją szkoleniową ATO i jedyną akredytowaną organizacją doradczą ACO w zakresie project management (PRINCE2, MoR, MoP, MoV, Change Management etc.) http://www.crm.com.pl/ . Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach zagranicznych m.in. zarządzanie bankiem w Northwestern University Kellogg College USA, zintegrowane zarządzanie ryzykiem w Londynie etc. Autor i współautor ok. 200 publikacji i referatów.
Jednocześnie przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze w sektorze finansowym (m.in. doradca Prezesa NBP, prezes i wiceprezes zarządów banków, a także dyrektor banku w wielu bankach komercyjnych, p.o prezes zarządu banku-kasy oszczędnościowo-budowlanej Fundamenta (w organizacji), wiceprezes TFI, dyrektor w PZU SA odpowiedzialny za pion ubezpieczeń finansowych itd. specjalizujący się w bankowości inwestycyjnej, korporacyjnej i municypalnej. Był też odpowiedzialny za organizację emisji papierów dłużnych w kilku bankach, (22 programy emisji obligacji komunalnych i kilkadziesiąt programów korporacyjnych papierów dłużnych). Uczestniczył w wielu IPO i przygotowywaniu prospektów emisyjnych. Prowadził projekty restrukturyzacyjne i brał udział w restrukturyzacji wielu przedsiębiorstw i instytucji finansowych (sanacja, przekształcenie, zarządzanie wartością etc.).
Zasiadał, w tym przewodniczył, w wielu radach nadzorczych instytucji finansowych i przedsiębiorstw, w tym w sektorze IT m.in. SABA, WONLOK, EPSILIO, NOVUM itd. Kierował wieloma projektami wdrożeniowymi IT w sektorze finansowym. W 2004-2007 powołany przez ZBP w skład 5-osobowego Polskiego Komitetu ECB EFCB tj. europejskiego kwalifikacyjnego standardu bankowego. Od 2004 członek Rady Programowej kwartalnika Finansowanie Nieruchomości. Współpracownik periodyków Kurier Finansowy, Miesięcznik Finansowy Bank oraz Europejski Doradca Samorządowy EDS.

Artur Binkowski Sekretarz Rady Nadzorczej
Artur Binkowski Sekretarz Rady Nadzorczej

Magister prawa, radca prawny wpisany na listę radców prawnych w OIRP Warszawa od 1997 roku.
Przez 12 lat pracował w firmach konsultingowych wielkiej czwórki Ernst & Young i KPMG na stanowiskach menedżerskich oraz w międzynarodowej kancelarii prawnej, specjalizował się w szeroko pojętych zagadnieniach podatkowych.
Uczestniczył w projektach restrukturyzacyjnych i przekształceniowych spółek notowanych na GPW, w czasie których odpowiadał za przeglądy podatkowe.
Przez ostatnie 7 lat prowadzi kancelarię prawną w ramach której świadczy usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych z branży bankowości, finansowej, IT oraz deweloperskiej.
Specjalizuje się w prawie gospodarczym, bankowym, finansowym, autorskim oraz podatkowym. Włada językami: angielskim, niemieckim oraz włoskim.

Michał Kołosowski Członek Rady Nadzorczej
Michał Kołosowski Członek Rady Nadzorczej

Pan Michał Kołosowski zdobył dyplom magistra ekonomii – specjalność Finanse i Rachunkowość, posiada również certyfikat Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez Association of CharteredCertifiedAccountants (międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania). W latach 2000-2004 pracował w firmie audytorskiej Roedl&Partner a następnie w latach 2004-2007 zdobywał doświadczenie w firmie PricewaterhouseCoopers. Pan Michał Kołosowski od roku 2007 jest partnerem w dziale audytu Grupy UHY ECA. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu duediligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i real estate oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Autor licznych artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Marek Szewczyk Członek Rady Nadzorczej
Marek Szewczyk Członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Szewczyk jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Ukończył studia podyplomowe Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu Psychologii Biznesu oraz studium podyplomowe Akademii Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego. Ponadto ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania strategicznego i sprzedaży prowadzone przez ICAN Institute. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w branży IT. Wieloletni pracownik firmy Hewlett-Packard Enterprise pełniący funkcje Global Account Managera odpowiedzialnego za sprzedaż zaawansowanych rozwiązań informatycznych oraz współpracę ze strategicznymi klientami sektora Telco&Media, Oil&Gas oraz Utilities.

Dariusz Bożeński Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Bożeński Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek Informatyka i Ekonometria. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej oraz studia doktoranckie na tej samej uczelni.
Doświadczenie zawodowe zdobył w następujących firmach: ABB Zamech, Grupa Mostostal Gdańsk, Grupa Sanoma. Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek z obszaru nowoczesnych technologii, polskich i zagranicznych (m.in. Tomorrow Sp. z o. o., Cyberbook).
W ABB Zamech pełnił rolę kontrolera finansowego, w pozostałych podmiotach dyrektora finansowego, członka zarządu.
W Grupie Mostostal odpowiedzialny za nadzór właścicielski, konsolidację sprawozdań, projekty akwizycyjne i budżetowanie, a także projekty developerskie i komercyjne. Pełnił funkcję członka zarządu Parku Wodnego Sopot.
W Grupie Sanoma odpowiedzialny za finanse, pozyskiwanie finansowania, projekty due dilligence, rozwój IT, administrację, nadzór właścicielski, Code of Conduct i raportowanie wyników (Sanoma jest spółką notowaną na NASDAQ). Jest także absolwentem Samona Executive Programm – programu dla kadry managerskiej realizowanego przez Aalto University wraz z IMD i IESE.
W Grupie Trefl S.A. odpowiedzialny za finanse, kadry i administrację. Stworzył i wdraża projekt Centrum Usług Finansowo–Kadrowych dla spółek z Grupy Trefl. Współpracuje z instytucjami finansowymi - bankami i funduszami inwestycyjnymi oraz z instytucjami unijnymi w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji.
Posiada ugruntowane i wszechstronne doświadczenie zawodowe związane z obszarem finansów, IT i administracji w firmach o kapitale polskim i zagranicznym, które z powodzeniem wykorzystuje w coraz bardziej odpowiedzialnych i skomplikowanych projektach zawodowych.

Partnerzy

Nagrody

Relacje inwestorskie

Kalendarium 30 listopada 2017

Przekazanie raportu za I półrocze roku obrotowego kończącego się 31 marca 2018r.

Wszystkie wydarzenia
Betacom SA
Betacom SA

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

betacom@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij