Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

O firmie

Dojrzałe organizacje charakteryzują się odpowiedzialnością i troską o swoich partnerów biznesowych. Od ponad 20 lat trzymamy rękę na pulsie rynku IT i uważnie wsłuchujemy się w potrzeby klientów - projektujemy, doradzamy, wdrażamy.

Jesteśmy polską firmą posiadającą bliskie relacje partnerskie z globalnymi dostawcami rozwiązań. Wyróżnia nas wiedza i doświadczenie. Szerokie kompetencje pozwalają skutecznie realizować kompleksowe projekty w kluczowych sektorach gospodarki.

Stale się rozwijamy. Doskonale rozumiemy wartość innowacji, ale równocześnie wiemy, że muszą one odpowiadać istniejącym uwarunkowaniom wewnętrznym i rynkowym.

Wierzymy, że profesjonalne podejście opiera się na szacunku. Partnerska współpraca przynosi korzyści wszystkim stronom i pozwala osiągać ambitne cele.

Wyrazem naszego podejścia jest oferta: nowoczesna, spójna, dopasowana do sytuacji rynkowej i potrzeb klientów.

Zarząd

Rada Nadzorcza

Zbigniew Wierzbicki Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Wierzbicki Przewodniczący Rady Nadzorczej

Doktor nauk ekonomicznych (absolwent – mgr i dr – SGPiS/SGH). Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny SGH , Akademii Finansów, Uniwersytetu w Bournemouth UK, WSFiZ (do 30.09.2015) etc.
Od 01.07.2006 r. dyrektor ds. doradztwa finansowego oraz trener wiodący w zakresie problematyki finansowej w firmie CRM SA będącej pierwszą w Polsce akredytowaną organizacją szkoleniową ATO i jedyną akredytowaną organizacją doradczą ACO w zakresie project management (PRINCE2, MoR, MoP, MoV, Change Management etc.) http://www.crm.com.pl/ . Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach zagranicznych m.in. zarządzanie bankiem w Northwestern University Kellogg College USA, zintegrowane zarządzanie ryzykiem w Londynie etc. Autor i współautor ok. 200 publikacji i referatów.
Jednocześnie przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze w sektorze finansowym (m.in. doradca Prezesa NBP, prezes i wiceprezes zarządów banków, a także dyrektor banku w wielu bankach komercyjnych, p.o prezes zarządu banku-kasy oszczędnościowo-budowlanej Fundamenta (w organizacji), wiceprezes TFI, dyrektor w PZU SA odpowiedzialny za pion ubezpieczeń finansowych itd. specjalizujący się w bankowości inwestycyjnej, korporacyjnej i municypalnej. Był też odpowiedzialny za organizację emisji papierów dłużnych w kilku bankach, (22 programy emisji obligacji komunalnych i kilkadziesiąt programów korporacyjnych papierów dłużnych). Uczestniczył w wielu IPO i przygotowywaniu prospektów emisyjnych. Prowadził projekty restrukturyzacyjne i brał udział w restrukturyzacji wielu przedsiębiorstw i instytucji finansowych (sanacja, przekształcenie, zarządzanie wartością etc.).
Zasiadał, w tym przewodniczył, w wielu radach nadzorczych instytucji finansowych i przedsiębiorstw, w tym w sektorze IT m.in. SABA, WONLOK, EPSILIO, NOVUM itd. Kierował wieloma projektami wdrożeniowymi IT w sektorze finansowym. W 2004-2007 powołany przez ZBP w skład 5-osobowego Polskiego Komitetu ECB EFCB tj. europejskiego kwalifikacyjnego standardu bankowego. Od 2004 członek Rady Programowej kwartalnika Finansowanie Nieruchomości. Współpracownik periodyków Kurier Finansowy, Miesięcznik Finansowy Bank oraz Europejski Doradca Samorządowy EDS.

Artur Binkowski Sekretarz Rady Nadzorczej
Artur Binkowski Sekretarz Rady Nadzorczej

Magister prawa, radca prawny wpisany na listę radców prawnych w OIRP Warszawa od 1997 roku.
Przez 12 lat pracował w firmach konsultingowych wielkiej czwórki Ernst & Young i KPMG na stanowiskach menedżerskich oraz w międzynarodowej kancelarii prawnej, specjalizował się w szeroko pojętych zagadnieniach podatkowych.
Uczestniczył w projektach restrukturyzacyjnych i przekształceniowych spółek notowanych na GPW, w czasie których odpowiadał za przeglądy podatkowe.
Przez ostatnie 7 lat prowadzi kancelarię prawną w ramach której świadczy usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych z branży bankowości, finansowej, IT oraz deweloperskiej.
Specjalizuje się w prawie gospodarczym, bankowym, finansowym, autorskim oraz podatkowym. Włada językami: angielskim, niemieckim oraz włoskim.

Tomasz Mosiek Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Mosiek Członek Rady Nadzorczej

W 1990 r. ukończył Politechnikę Poznańską z tytułem magistra inż. budownictwa. W 1991 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, zaś w 1995 r. licencję doradcy inwestycyjnego. Dodatkowo ukończył szereg kursów i szkoleń dotyczących zarządzania ryzykiem finansowym, zarządzania funduszami emerytalnymi, instrumentów pochodnych, a także rynku obligacji w Polsce i na świecie.

w 1991 r. pracował w Poznańskiej Giełdzie Kapitałowej jako makler w obrocie towarowym.
w latach 1991-1992 był zatrudniony w Wielkopolskim Domu Maklerskim SA jako makler.
w latach 1992-1994 r. pracował w Biurze Maklerskim Pomorskiego Banku Kredytowego SA jako makler, Kierownik Zespołu Rynku Wtórnego, a następnie Kierownik Zespołu Inwestycji.
w 1995 r. był zatrudniony jako analityk w Creditanstalt Securities SA. Od 1995 do 1998 r. pracował jako zarządzający funduszem w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych "Korona" SA.
w latach 1999 do 2001 pełnił obowiązki Dyrektora Inwestycyjnego - Członka Zarządu Zurich Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA.
od 2001 r. do 2005 r. pracował w VIVID.PL S.A. jako Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu tej spółki.
w roku 2004 był zatrudniony jako doradca inwestycyjny w Erste Securities Polska S.A.
• w latach 2005 r. do października 2007 r. pracował w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Polska SA i w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. jako doradca inwestycyjny oraz w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska SA jako doradca inwestycyjny - zarządzający funduszami.
w okresie od listopada 2007 r. do kwietnia 2008 r. był zatrudniony w spółce AZEN Sp. z 0.0., pełniąc w okresie od grudnia 2007 r. do kwietnia 2008 r. funkcję Prezesa Zarządu spółki.
w poprzednich latach pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w Praterm SA (2005-2006), Novita SA (2005 -2007).
od 1 lipca do 31 października 2009 r. był doradcą inwestycyjnym w AXA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA w Warszawie.
obecnie pełni funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej w spółkach: Elektrobudowa SA oraz Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA

Magda Pleskacz Członek Rady Nadzorczej (oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu)
Magda Pleskacz Członek Rady Nadzorczej (oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu)

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania, Dyrektor Finansowy. Posiada dużą wiedzę w zarządzaniu i rozwoju spółek również na rynkach międzynarodowych.
Doświadczenie zdobyła m.in. w Learning Systems Poland S.A., gdzie była odpowiedzialna za strategię spółek z grupy szkół językowych, finanse, rozwój, projekty due diligence, rozwój systemów IT.
Wcześniej między innymi kontroler finansowy w EMPiK Sp. z o.o., w której odpowiadała za monitorowanie i kontrolę finansową Spółek, proces budżetowy, analizę rentowności i audyty.

Ewa Jakubczyk-Cały Członek Rady Nadzorczej
Ewa Jakubczyk-Cały Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Ekonomii Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, biegły rewident, ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania. Założyciel i Prezes Zarządu wiodącej w Polsce firmy audytorsko-konsultingowej PKF Consult Sp. z o.o., która należy do międzynarodowej sieci firm PKF International. Jest współtwórcą szeregu programów restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Jest członkiem: Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) – organu nadzoru publicznego nad badaniem sprawozdań finansowych; Sądu Giełdowego przy GPW S.A. w Warszawie, Rady Fundatorów Polskiego Instytutu Dyrektorów, a także Komisji Etyki przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.
Wykładowca z zakresu rachunkowości, w tym MSSF, sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych, finansów i corporate governance w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. W tym zakresie prowadzi również zawodowe szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.
Jest Członkiem Rady Programowej czasopisma "Rachunkowość", współautorką książek naukowych z zakresu rachunkowości oraz autorką szeregu artykułów prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.

Partnerzy

Nagrody

Relacje inwestorskie

Kalendarium 28 lipca 2017

Przekazanie raportu za I kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2018r.

Wszystkie wydarzenia
Betacom SA
Betacom SA

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

betacom@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij