Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

13/2006 - Betacom S.A. zawarcie znaczącej umowy 7 marca 2006

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 03.03.2006 r. umowy z PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na  łączną wartość brutto  1,6 mln złotych. Przedmiotem umowy jest dostawa infrastruktury informatycznej. Betacom S.A. zobowiązał się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 28 dni od daty jej podpisania. W przypadku nie dotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy Betacom S.A. jest zobowiązany do zapłacenia  kary umownej za opóźnienie w wysokości 0,02% wartości netto nie dostarczonego sprzętu za każdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Betacom S.A. zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości do 10% wartości netto umowy. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia zamawiającego do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kar. Pozostałe zapisy umowne nie odbiegają od powszechnie stosowanych.
Łączna wartość zleceń otrzymanych od klienta w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi brutto 2 082 269,61 pln.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% wartości kapitałów Emitenta.

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij