Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

43/2006 - Betacom SA podpisanie znaczącej umowy 2 listopada 2006

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o podpisaniu w dniu 2 listopada 2006r. umowy z PKP Informatyka spółka z o. o. z siedzibą  Warszawie na podwykonawstwo w projekcie dla PKP Intercity Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest sprzedaż rozwiązań informatycznych na łączną kwotę brutto wynoszącą 4 270 000 zł, (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) Czas realizacji umowy został określony na 18 miesięcy.

Betacom zapłaci karę umowną w wysokości 0,4% wartości realizowanego projektu za każdy dzień opóźnienia w dostawie Zadania do Zleceniodawcy.
Odpowiedzialność Betacom za każdą uzasadnioną i udokumentowaną szkodę Zleceniodawcy związaną z realizacją projektu, jak również za każde zdarzenie skutkujące naliczeniem kary umownej, ograniczona jest do 20% wysokości wynagrodzenia netto za dane Zadanie.
Betacom może zostać obciążony zapłatą kar umownych w przypadku nienależytego wywiązywania się ze zobowiązań w okresie gwarancji w wysokości :
-dla Awarii Krytycznej 1,5% rocznej opłaty gwarancyjnej za każdy dzień opóźnienia naprawy,
-dla Awarii Niekrytycznej 1,0% rocznej opłaty gwarancyjnej za każdy dzień opóźnienia naprawy.

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij