Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

20/2007 - Decyzja o wypłacie dywidendy 26 września 2007

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd BETACOM informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 25 września 2007 roku uchwałę Nr 2/IX/2007 w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.04.2006 do 31.03.2007.

Zgodnie z powyższą uchwałą na dywidendę przeznaczona zostanie kwota 1.111.000,00 zł. (słownie: jeden milion sto jedenaście tysięcy złotych), wobec czego na 1 akcję przypada kwota 0,55 zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy).

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 11 października 2007 roku (dzień dywidendy, prawo do dywidendy). Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 26 października 2007 roku.

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij