Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

18/2007 - Powołanie osoby nadzorującej 26 września 2007

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd BETACOM S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 25 września 2007 roku decyzję o powołanie Pana  Donalda Chodak w skład Rady Nadzorczej.

Pan Donald Chodak studiował na wydziale planowania i zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Przebieg kariery zawodowej Pana Donalda Chodak:
2007  DŁUGIE ROZMOWY S.A. w Warszawie, Przewodniczący Rady Nadzorczej
2006 ENTRADA Grupa Konsultingowa sp. z o.o. we Wrocławiu, Przewodniczący Rady Nadzorczej
2002 -  niezależny doradca i inwestor prywatny - działalność doradcza i ekspercka w dziedzinie strategii, zarządzania i finansów: (1) ENTRADA Grupa Konsultingowa sp. z o.o. we Wrocławiu - partner (2006/2007), (2) Detecon & Diebold Consultants z siedzibą w Bonn - Detecon International GmbH - doradca (2003-2006), oraz prywatna działalność inwestycyjna: prywatne inwestycje
2005-2006 - Secus Asset Management S.A. w Katowicach, Członek Rad Nadzorczych
2001 Centertel sp. z o.o.  Członek Rady Nadzorczej
2001- TP Internet sp. z o.o. ,  Członek Rady Nadzorczej
1999 -                Bank Zachodni S.A., Członek Rady Nadzorczej
1998 -1999       LWWG “Polmos" Zielona Góra, Przewodniczący Rady Nadzorczej
1997 - 2002 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.  Członek Zarządu ds. Finansów
1993 - 1997  MCGWAY - MANAGEMENT CONSULTING GROUP SP. Z O.O.,  Prezes Zarządu
1992 - 1995 PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZÓW TOWAROWYCH PKS NR 2 W POZNANIU (własność Skarbu Państwa, nadzór właścicielski Wojewody Poznańskiego)  - Zarządca Komisaryczny
1993 - 1995  MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO TAKSÓWKOWE W POZNANIU (przedsiębiorstwo komunalne, nadzór właścicielski Prezydenta Miasta Poznania)  -  Likwidator
1990 - 1993 EUREKA CONSULTING SP. Z O.O  - Konsultant
1990 - 1990  INSTYTUT ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA PRZY URZĘDZIE RADY MINISTRÓW, PRACOWNIA GIER KIEROWNICZYCH - Pracownik naukowo-dydaktyczny
1983 - 1993  AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU, INSTYTUT ZARZĄDZANIA, KATEDRA TEORII ORGANIZACJI    Pracownik naukowo-dydaktyczny

W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Donald Chodak nie pełnił funkcji członka organów administrujących, zarządzających lub nadzorczych, oprócz wyżej wymienionych.

Pan Donald Chodak:
1.Nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przesz osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z.U.06.216.1584 tekst jednolity);
2.nie prowadzi działalności która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności BETACOM S.A.;
3.nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej;
4.nie jest  wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
5.ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz z art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek Handlowych.

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij