Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

7/2008 - Betacom S.A. podpisanie znaczącej umowy 23 czerwca 2008

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 20 czerwca 2008r. podpisanej umowy forfaitingowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 na łączną kwotę brutto 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów zł). Przedmiotem umowy jest wykup wierzytelności do wysokości limitu określonego w umowie.
Bank będzie przyjmował wierzytelności do wykupu do dnia 11 lipca 2008r. włącznie. Przyjmowane będą jedynie te wierzytelności, których wykup przypada przed dniem 11 sierpnia 2008r.

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest kontrakt zawarty między Ministerstwem Edukacji Narodowej z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 25, a  konsorcjum firm Betacom S. A. (Lider Konsorcjum) i MCSI Ltd. Sp. z o.o.  (Członek Konsorcjum) na łączną kwotę brutto 42 725 446,98 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści sześć zł 98/100).

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij