Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

6/2009 - Nabycie aktywów znacznej wartości 26 marca 2009

Na podstawie §5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki BETACOM S.A informuje, że w dniu 25 marca 2009 roku Spółka objęła 92.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł za jedną akcję w kapitale zakładowym nowoutworzonej spółki Content Value S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Połczyńska 31A, które stanowią 20% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, za łączną cenę 184.000,00 zł.

Wartość ewidencyjna ww. aktywów w księgach Betacom S.A. wynosi 184.000,00 zł i stanowić będzie długoterminową lokatę kapitałową.

Źródłem finansowania aktywów były środki własne Betacom S.A.

Aktywa zostały uznane za znaczące ze względu na fakt, że stanowią 20% w kapitale zakładowym nowoutworzonej spółki Content Value S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Połczyńska 31A.

Content Value S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Połczyńska 31A zajmować się będzie produkcją oprogramowania szkoleniowego.

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij