Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

12/2009 - BETACOM S.A. Planowana wypłata dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 marca 2009 roku 29 lipca 2009

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd BETACOM S.A. informuje, że zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 marca 2009 roku w wysokości 505.000,00 zł (25 groszy na akcję). Rada Nadzorcza w dniu  28.07.2009r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu i podjęła uchwałę w zakresie przeznaczenia wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2008/2009 zysku w kwocie 542 765,12zł  (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć 12/100 złotych) w sposób następujący:
1) na dywidendę – kwotę 505 000,00 PLN (słownie: pięćset pięć tysięcy złotych), wobec czego na 1 akcję przypada kwota 0,25zł.
2) na kapitał zapasowy – kwotę 37 765,12,00 PLN ( słownie: trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć 12/100 złotych).
3) jeżeli KDPW  zaakceptuje te terminy to w dniu 8 października 2009 roku będzie dzień przyznania dywidendy, a termin wypłaty dywidendy nastąpiłby w dniu 22 października 2009 roku. 

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij