Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

25/2004 - Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji 26 marca 2004

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Advanced Technologies Investors S.A. z siedzibą w Warszawie ("ATI S.A.") zawiadomienie w trybie art. 147 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 1997 Nr 118 poz. 754 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z powyższym zawiadomieniem ATI S.A. w dniu 19 marca 2004 roku dokonała w drodze kilku transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zbycia łącznej liczby 403.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Betacom S.A. Średnia cena sprzedaży wyniosła 29 złotych za jedną akcję.

W związku z powyższym ATI S.A. posiada 17.000 akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A., które stanowią 0,84% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 5 ust 1. pkt. 21) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij