Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

18/2011 - Betacom - Nabycie akcji przez osobę zarządzającą oraz przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów 10 października 2011

Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej [Ustawa o ofercie] oraz art. 160 ust. 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [Ustawa o obrocie], Zarząd Betacom S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 10 października 2011 roku zawiadomienia od Pana Mirosława Załęskiego o zmianie stanu posiadania akcji Betacom S.A.

Zgodnie z powyższym zawiadomieniem Pan Mirosław Załęski Członek Zarządu Spółki w dniu 5 października 2011 roku w wyniku zawarcia umowy cywilno-prawnej poza rynkiem regulowanym nabył 57.013 akcji Betacom S.A. za łączną kwotę 427.600,00 zł, stanowiących 2,82% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 57.013 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,82% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Betacom S.A., tym samym zwiększył powyżej 10% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zmianą Pan Mirosław Załęski posiadał 197.000 akcji Betacom S.A., stanowiących 9,75% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 197.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Betacom S.A.

Po zmianie Pan Mirosław Załęski posiada 254.013 akcji Betacom S.A., stanowiących 12,57% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 254.013 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Betacom S.A.

Pan Mirosław Załęski w ciągu 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Pan Mirosław Załęski nie posiada akcji podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

 

 

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij