Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

19/2011 - Betacom - Zawiadomienie o zbyciu akcji BETACOM S.A. posiadanych przez Grupę Kapitałową TOTMES S.A. 10 października 2011

Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej [Ustawa o ofercie] oraz art. 160 ust. 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [Ustawa o obrocie], Zarząd Betacom S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 10 października 2011 roku zawiadomienia od Grupy Kapitałowej TOTMES S.A. o zmianie stanu posiadania akcji Betacom S.A.

Zgodnie z powyższym zawiadomieniem TOTMES TMT S.A. ( podmiot zależny od Spółki TOTMES S.A.) w dniu 5 października 2011 roku w wyniku zawarcia umowy cywilno-prawnej poza rynkiem regulowanym sprzedał 148.171 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 7,34% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 148.171 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Betacom S.A.

Przed ww. transakcjami TOTMES S.A. posiadał 58.325 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły  2,89% kapitału zakładowego Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Betacom S.A., natomiast TOTMES TMT S.A. (podmiot zależny od TOTMES S.A.) posiadał 383.630 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły  18,99% kapitału zakładowego Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Betacom S.A.

Po  ww. transakcjach TOTMES S.A. posiada 58.325 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 2,89% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Betacom S.A., natomiast TOTMES TMT S.A. (podmiot zależny od TOTMES S.A.) posiada 235.459 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią  11,66% w kapitale  zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Betacom S.A.

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij