Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

28/2004 - Korekta prognozy wyników 2 kwietnia 2004

Zarząd Betacom S.A. po dokonaniu bieżącej oceny stanu realizacji prognoz informuje, że w roku obrotowym od 1 kwietnia 2003 roku do 31 marca 2004 roku Spółka planuje osiągnięcie: przychodów ze sprzedaży na poziomie 61 mln zł, zysku operacyjnego na poziomie 3,6 mln zł oraz zysku netto 2,4 mln zł.

Korekta prognoz wyników, opublikowanych w prospekcie emisyjnym Spółki, została przygotowana po analizie bieżącego stanu realizacji kontraktów.

Powodem obniżenia prognozy jest przesunięcie terminów podpisania i realizacji kilku zaplanowanych, znaczących kontraktów.

Pomimo korekty prognozy Spółka zanotuje wzrost zysku operacyjnego w stosunku do ubiegłego roku o 50% i zysku netto o około 28%. W produktach wysokomarżowych (Elearning, Soft, Storage, WAN i Usługi) Spółka zrealizuje prognozę marży w 100%.

W rezultacie ww. przesunięcia, w I kwartale roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2004r. Zarząd przewiduje znaczący wzrost obrotów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego - co najmniej o 80%.

Prognoza wyników finansowych nie podlegała ocenie biegłego co do kompletności i rzetelności przyjętych przez Spółkę podstaw i istotnych założeń prognozy, ani badaniu, przez podmiot uprawniony do badania, w zakresie właściwego zestawienia prognoz na podstawie przedstawionych przez Spółkę podstaw i założeń oraz co do zgodności zastosowanych do sporządzenia prognozy wyników finansowych zasad (polityki) rachunkowości z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Spółkę.

Podstawa prawna: § 40 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij