Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

8/2012 - BETACOM - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Betacom S.A. 27 lipca 2012

Zarząd Betacom S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 26 lipca 2012 roku zawiadomienia od Pana Jarosława Gutkiewicza o zmianie stanu posiadania akcji Betacom S.A. Zmiana liczby akcji nastąpiła w stosunku do liczby akcji wskazanej w Prospekcie emisyjnym Betacom S.A. z dnia 17 września 2003 roku.

Treść zawiadomienia:

„Działając stosownie do treści przepisu art. 69 ust. 2 pkt 1) ppkt a) „Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” informuję, iż:

W dniu 26 lipca 2012 roku nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego przeze mnie udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w Spółce Betacom S.A.

Zmiana stanu posiadania akcji Spółki nastąpiła w wyniku zbycia łącznie 300 akcji Spółki w drodze transakcji zwykłych, zawartych w dniu 26 lipca 2012 roku na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przed dokonaniem wymienionych w zawiadomieniu transakcji posiadałem 214 610 akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. o wartości nominalnej 1,00 każda, które stanowiły 10,62% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień zawiadomienia posiadam 214 310 akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 10,61% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej Spółki”.

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij