Firma Betacom S.A. została założona w 1995 roku.
W ciągu dotychczasowej działalności na rynku, specjalizując się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych, zyskaliśmy ścisłą pozycję w gronie największych integratorów polskiego rynku.

6/2013 - BETACOM - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. 29 sierpnia 2013

Zarząd BETACOM S.A. (Spółka) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 27 września 2013 r., o godz. 14.30 w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za rok obrotowy kończący się 31 marca 2013 r. oraz  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku;
 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku;
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 r.,
  b) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2013 r.,
  c) podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r., ustalenia daty przyznania dywidendy i jej wypłaty.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załączniku do niniejszego raportu.

Załacznik_do_RB_6_2013_Ogłoszenie_Zarządu_o_zwołaniu_WZA_27-09-2013 (PDF)

Załacznik_do_RB_6_2013_Projekty_uchwał_WZA_27-09-2013 (PDF)

Dariusz Styka

ul. Połczyńska 31 A,
01-377 Warszawa

T: +48 22 5339 888
F: +48 22 5339 899

inwestor@betacom.com.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuj i zamknij